Хемангиом е често срещано доброкачествено образувание при бебетата и малките деца. Дължи се свръхнарастване на ендотелиалните клетки на най-външния слой на малките кръвоносни съдове в кожата.

Представляват червени издатини на кожата, които могат да бъдат равни и плоски или в гроздовидна форма. В две трети от случаите тези образувания са локализирани по главата и врата, въпреки че могат да се намерят на всяка част от тялото.

До 40% от случаите се появяват през първата, най-късно втората, седмица след раждането, като първоначално изглеждат на пъпка, резка, която постепенно с времето се разраства, оцветява в червено и нараства. Едно на десет бебета има хемангиом, като три пъти по-често се среща при момичетата.

Характерна особеност на хемангиомите е, че се смаляват с времето. Уголемяването му трае до средата на втората година, като след това прогресивно намалява до 10-годишна възраст, въпреки че е трудно да се определи докога точно новообразуванието ще расте и намалява.

Различават се следните фази:

  • От 0 до 9-месечна възраст тече пролиферация на хемангиома.
  • Между 9-ия месец и 2-годишна възраст настъпва плато.
  • След 2-годишна възраст до 6 години се наблюдава инволюция, като всяка година намалява размера си с 10%.


Хемангиомът може да даде усложнение само заради мястото, на което се намира, с което да затрудни дишане, ако не намира в носа, виждането – ако е до или върху очите.

Възможно е да се разкървави при удар или закачане, което е свързано с кървене, болка. В този случай е възможно инфектирането му и последващите от него усложнения.

NEWS_MORE_BOXПри кървене на хемангиома се препоръчва той да се наложи за около петнадесетина минути. Ако кървенето не спре в този срок, трябва да се потърси лекарска помощ.

Диагностицирането на хемангиома става само с оглед от лекаря. Не са необходими изследвания. Консултация със специалист се провежда само при риск от усложнения, като затруднение на дишането. В някои случаи се провежда ултразвуково изследване или ЯРМ с цел да се установи доколко хемангиома засяга други части на тялото.

Повечето изчезват от само себе си с възрастта. При всички случаи е необходимо да се изчака, за да се прецени развитието му.

Лечение се взима предвид мястото и размера му, възрастта на детето и рисковете и ползите от интервенцията. Вариантите са медикаментозно лечение, оперативно или отстраняване чрез лазер. За растящи хемангиоми се използва тимолол; кортикостероиди или бета-блокери перорално.

Не са известни причините, поради които се формират хемангиомите и поради което не е известна и форма на превенция от тях.