По-висок прием на калций е необходим за подобрение състоянието на костите на децата. Анализът на над 21 рандомизирани проучвания сред 3800 деца дава представа как съдържанието на калций в дневната хранителна дажба се отразява на минерализацията на костите.

У децата, при които микроелементът е приеман в по-ниско количество, новият режим е довел до 25пъти по-значително увеличение на минерализацията а костната тъкан в сравнение с това при децата, които са се хранели добре още преди проучването.

Млечните, но и други продукти, се смятат за изключителен източник на Калций и важен фактор за доброто развитие на опорно-двигателния апарат.

Адекватният прием на калций и достатъчната физическа активност още от детска възраст лежат в основата на борбата с остеопорозата.