Интерстициалните пневмонии засягат пространството между алвеолите – интерстициума. Те се наричат още атипични и обикновено се причиняват от вируси. Бактериалните причинители, които водят до развитие на интерстициална пневмония, са: хламидия, микоплазма, легионела.

 

1. Хламидийна пневмония


Тя се причинява от Chlamydia pneumoniae и Chlamydia trachomatis, които са вътреклетъчни бактерии. Поглъщайки се от клетката-гостоприемник, те започват да се размножават, като накрая напускат клетката, разршавайки я и инфектират съседните клетки. Двата бактериални причинителя са патогенни единствено за човека и могат да предизвикат развитие на пневмонии в детска възраст.

 

C. trachomatis е причинител на конюнктивит през първата седмица от живота на новороденото. Детето се заразява с бактерии от родилния канал на майката по време на раждането. Като усложнение може да се развие и пневмония.

 

C. pneumoniae е причинител на атипична пневмония в ранна училищна възраст.

 

Какви са симптомите?

При новородените и кърмачетата често е налице кашлица, учестено и неравномерно дишане – тахидиспнея, а в някои случаи се наблюдават паузи в дишането – апнеи, по време на които дишането на детето спира за няколко секунди. При недоносените новородени обикновено липсва кашлицата.

 

В предучилищна възраст инфекцията започва с неспецифични прояви от страна на горните дихателни пътища – хрема, кашлица, обща отпадналост, неразположение. Температурата е слабо повишена. Характерно за атипичните пневмонии е бедната аускултаторна находка, като често може да е налице единствено „свирене” в гърдите.

 

Как се поставя диагнозата?

Не са характерни сериозни отклонения в кръвните изследвания – може да има лека левкоцитоза, както и ускорено СУЕ и повишено CRP. Серологично могат да се докажат антитела срещу инфекциозния причинител – IgM и IgG, които говорят съответно за наличие на остра инфекция или за вече преболедувана такава.

 

2. Микоплазмена пневмония

Тя е най-често срещаната бактериална атипична пневмония. Причинява се от Mycoplasma pneumoniae, които са патогенни единствено за човека. Бактериите са много малки и не притежават клетъчна стена. Те увреждат директно респираторния епител.

 

Какви са симптомите?

Инкубационният период възлиза на 1-4 седмици. Най-често се засягат деца в предучилищна и училищна възраст, но има и литературни данни за поразяване на по-малки деца. Над 90% от инфектираните развиват симптоми единствено от горните дихателни пътища.

 

Клиничната картина при микоплазмената пневмония се развива бавно. Телесната температура може да е силно повишена - до над 39о С. Налице са и общи симптоми, като болки в мускулите и ставите. Кашлицата е суха и дразнеща, като има основно значение за предаване на заболяването от човек на човек (въздушно-капков механизъм). Тя може да продължи няколко седмици.

 

Как се поставя диагнозата?

Аускултаторната находка е бедна, като лекарят често чува единствено свиркащо дишане. Често левкоцитите, СУЕ и CRP са в норма. Посредством серологични методи могат да се докажат антитела срещу причинителя.

NEWS_MORE_BOX

 

3. Легионелна пневмония

Причинява се от Legionella pneumophila, които се размножават в естествени водоизточници. Бактериите често намират добри условия за развитието си и в климатични инсталации, които дълго време не са били почиствани. Заразата може да се предава лесно от човек на човек по въздушно-капков път. При децата това е най-редкият причинител на атипични пневмонии.

 

Какви са симптомите?

След инкубационен период от 2-10 дни започват оплакванията, които включват повишена телесна температура, артралгии, миалгии. Типична е сухата, дразнеща кашлица, като дишането на пациентите е учестено и затруднено. Аукултаторната находка е на типична лобарна пневмония.

 

Как се лекуват атипичните пневмонии?

Лечението при бактериалните интерстициални пневмонии е антибиотично. Средство на първи избор са антибиотиците от групата на макролидите. Курсът трябва да е достатъчно дълъг – обикновено 10-14 дни.