Захарният диабет е сред състоянията при бременната, които изсикват особено повишено внимание и строг контрол в хода на цялата бременност. Твърде високите или твърде ниските нива на кръвна захар се отразяват негативно на растежа и развитието на плода, в резултат на което, след раждането могат да се наблюдават редица усложнения.


Децата, родени от майки със захарен диабет, са в групата на новородените с повишен риск (при които средния риск за развитие на заболяване или фетален изход е по-голям от средния през първите 28 дни от живота).


Нарушенията в регулацията на глюкозния метаболизъм засягат от 3 до 10% от всички бременности. Голяма част от тези случаи се свързват с развитие на нарушен глюкозен толеранс или гестационен диабет именно в хода на бременността. В по-голямата част от случаите се касае за развитие на диабет II ри тип.


Новородените от майки с нарушен глюкозен толеранс са с повишен риск за развитие на усложнения:

1. Респираторен дистрес

При гестационен диабет, се наблюдава ускорена основна обмяна и затруднена оксигенация. Стимулира се производството на червени кръвни клетки (еритроцити).  Хроничната хипоксия води до полицитемия (увеличен брой на формени елементи на кръвта) и нарушен фетален растеж. Повишеният брой формени елементи променя свойствата на кръвта и се наблюдава състоянието хипервискозитет, което се свързва с повишен риск от възникване на инфаркт, инсулт, некротизиращ ентероколит или тромбоза на бъбречните вени.

2. Растежни отклонения

Хипергликемията през първата половина на бременността е свързана със забавяне на растежа, но през втората половина води до развитие на макрозомия (раждане с тегло над 90тич персентил за гестационната възраст). Новородените са с изразена хепатоспленомегалия и кардиомегалия, поради ускорения синтез на масти и гликоген.
В случай на поява на усложнения – диабетна микро- и макроангиопатия, се нарушава кръвоснабдяването на плацентата което, води до забавяне на растежа и развитие на интраутеринна хипотрофия.

3. Хипогликемия

Нестабилните нива на кръвна захар при бременната непосредствено се отразяват на нивата на кръвна захар и на плода. Наличието на хипогликемични или хипергликемични кризи може да е животозстрашаващо за плода.

4. Повишен риск за поява на вродени малформации

Лошият контрол на кръвна захар в периода около настъпване на оплождането на яйцеклетката, както и първите 2 месеца след това (периода на органогенезата), представляват тератогенен фактор, който повишава рискът за поява на малформации. Сред най-честите вродени малформации сред новородените от майки със захарен диабет са:

  • Вродени сърдечни малформации, междукамерен дефект, транспозиция на големи съдове и коарктация на аортата;
  • Хипертрофична кардиопатия;
  • Дефекти на невралната тръба, аномалии на централна нервна система;
  • Дефекти на опорно-двигателна система – сакрална и кокцигеална агенезия и др.

5. Метаболитни и електролитни отклонения

В първите часове след раждането обичайно се наблюдава хипогликемия, която е асимптоматична, но може да има и тежка изява дори до появата на гърчова симптоматика. Хипогликемията се дължи на хиперинсулинемия в резултат на хиперплазия на бета-клетките на панкреаса поради излагане на персистираща майчина хипергликемия. След редуциране глюкозните нива, при раждането се наблюдава известен период на задържащи се високи нива на инсулин, които могат да доведат до хипогликемия.


Хипокалциемия или хипомагнезиемия може  да се наблюдава в първите часове след раждането.

 

Следва продължение...

 

Референции:

1. Infant of Diabetic Mother
Updated: Jan 08, 2016 Author: Charles F Potter, MD; Chief Editor: Ted Rosenkrantz, MD 
2. Неонатология Лакс бук 2018 г., ред. Б.Слънчева, М.Кръстева, Р.Георгиева, Хр.Мумджиев