Още на 6-годишна възраст децата, които имат наднормено тегло, могат да развият диабет или сърдечни заболявания впоследствие, показва ново проучване.

 

То е проведено с участието на близо 1000 деца в Дания и в него се е установило, че децата с наднормено тегло често са имали повишена кръвната захар и високи нива на инсулин.


 

Те също са имали по-високи нива на триглицериди, в сравнение със своите връстници, но по-ниски нива на HDL - "добър“ холестерол в кръвта.

 

Тези разлики обаче не са били очевидни сред децата в предучилищна възраст с наднормено тегло.

 

Изследователите поясняват, че тези открития подчертават важността на здравословното хранене и физическата активност в предучилищна възраст - преди да започнат да се появяват ефектите от наднорменото тегло.

 

Живеем в среда, която прави здравословното хранене и физическата активност предизвикателство, тъй като сме заобиколени от маркетинг за различни хранителни стоки, които са достъпни, но в същото време - вредни за здравето.

 

Всъщност, заведенията за бързо хранене са много по-многобройни от магазините за хранителни стоки, поясняват изследователите.

 

Голяма част от грижата за здравето на децата се свежда до доходи, ресурси, време и стрес.

 

Важна стойност имат програмите за контрол на храненето в детските заведения, насочени към подобряване на хранителните навици на децата още в предучилищна възраст с цел да се изгради култура на хранене и физическа активност при децата още от ранна възраст.

 

Установено е, че през летните месеци, когато децата не ходят на училище, се наблюдава прекомерно наддаване на тегло.

 

В сравнение с децата в училищна възраст, в ранното детство обикновено се насочва по-малко внимание по отношение на предотвратяването и контрола на затлъстяването.

 

От 0 до 5 години е времето, в което се установяват вкусовите предпочитания и хранителна култура на децата, поясняват учените.

 

Колкото по-рано се осъществи контрол на хранителната култура и навиците на детето, толкова по-добре ще бъде това за неговото здраве вспоследствие.

 

В новото проучване, изследователи от Университетската болница в Копенхаген Холбек, Дания, са проследили 335 деца в предучилищна възраст и 657 деца в училищна възраст, на възраст от 6 до 8 години.

 

И в двете възрастови групи около 14% са били с наднормено тегло, което означава, че са имали индекс на телесна маса над 90-ия персентил за тяхната възраст и пол. 

 

Установено е, че децата в училищна възраст, които са имали наднормено тегло, са имали по-високи нива на кръвна захар и инсулин - индикатор, че биха могли да развият диабет тип 2.

 

Те също са имали по-високи нива на триглицериди в кръвта и по-ниски нива на ценния HDL холестерол, който има защитни свойства към сърцето и кръвоносните съдове.

 

Година по-късно процентът на децата в училищна възраст с наднормено тегло се е увеличил до 17%.

 

Това показва, че рискът от развитие на диабет при децата се увеличава пропорционално на повишаването на честотата на наднормено тегло и затлъстяване в предучилищна и училищна възраст.

 

Подобряването на качеството на живот и здравето при децата е задача, която се осъществява в дългосрочен план и започва още от ранното детство.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1016/j.orcp.2022.04.001