Децата, които за първи път ще посещават ясла или детска градина преминават през различно дълъг адаптационен период, който следва да започне седмици преди първото посещение. Родителите от своя страна имат цял куп притеснения, както и задължения, не само по отношение на адаптацията, а и всички организационни въпроси около първото посещение. С времето се изгражда рутина, както за големите, така и за малките.


За първото посещение на ясла или градина, обикновено се изисква да осигурим за детето раничка за градина, пантови и чифт резервни дрехи в случай на нужда. След което трябва да проверим имаме ли обикновена скоч лента удома и да посетим аптеката за да купим:

 • Контейнерче за урина;
 • Контейнерче за фекални маси;
 • Предметно стъкло;

В деня, в който водим детето, се представят няколко здравни документа, които са регламентирани от Наредба 3 от 05.02.2007г., за здравните изисквания към детските градини:


 

 1. Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити. Според изискванията е достатъчно да се направи еднократно изследване, не повече от 15 дни, преди датата на първото посещение. Трябва да имате предвид, че за да бъдат готови резулататите от изследването могат да са нужни 5 и повече дни. В лабораторията трябва да занесете фекална проба(материала е хубаво да бъде взет в деня, на изследването, но при невъзможност се събира от предния ден – до 24 часа, в стерилно контейнерче и се съхранява на хладилна температура 2 - 8ᵒ С). Събирането на материала може да е истинско предизвикателство, за децата които ползват гърне е достатъчно да се почисти старателно и да се подсуши преди изхождането. При децата с памперс, може да се постави прозрачно фолио на памперса или да опитате неколкократно да издържате детенцето над гърне около 5 - 10 мин. след хранене. Пробата се взима с помощта на лъжичка от специализирано контейнерче, като се събира количество около грахово зърно от 3 различни места на фекалната маса. В пробата не трябва да попадат примеси от урина, кръв или други замърсявания.
 • Друго, което трябва да предоставите за изследване в лабораторията, е перианален отпечатък. Пробата се взима с предметно стъкло и обикновена скоч лента - изрязвате скоч лентата по формата на предметното стъкло. Изследването се взима в деня, в който ще отнесете пробите за изследване. Предната вечер се прави тоалет и не се поставят кремове и други козметични средства, пробата се взима на сутринта преди тоалет. Скоч лентата се притиска плътно към перианалните гънки и се залепва на предметното стъкло. Изследването се използва за установяване наличието на ентеробиоза (острици) и тениаринхоза (говежда тения). Профилактичното еднократно изследване има 50% чувствителност. При наличие на оплаквания се налага трикратно изследване, което е с чувствителност 90%.
 • Изследвания на урина и кръв. Това са профилактични изследвания, които трябва да са направени до седмица преди започването на ясла или детска градина. Взима се капилярна кръв на място в повечето лаборатории, като предварително е добре ръката да е добре затоплена. Еднократно се убожда средния или безименния пръст, след което с помощта на капилярка или контейнерче се събира малко количесто, което се изследва. Резултатите обикновено са готови в рамките на същия ден.

Проба от урина се взима сутрин, след ставане от сън. Добре е да се направи тоалет, след което за децата, които ползват гърне може да се направи опит да съберете средна порция урина директно в контейнерчето. Друг вариант е да почистите добре гърнето и да вземете 5 мл с помощта на стерилна спринцовка и да ги прехвърлите в контейнерчето за урина. При децата с памперс, първо добре измивате, почиствате и подсушавате гениталиите, след което вариантите отново са два:

 

1. Да поставите колектор за урина (прилича на малка торбичка с отвор, който се залепя около гениталиите има 2 вида – за момчета и за момичета), след което добре хидратирате детето (да изпие чаша вода, сок мляко или любима напитка)и изчаквате. Торбичката се срязва в долния край и се изсипва директно в контейнерче за урина.

2.Друг вариант е да почистите добре гърнето и без да поставяте колекторче, да задържите детето над гърнето на фона на стимулиращи звуци като течаща вода, за няколко минути.

 • Медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен. Тя се издва не по-рано от 3 дни преди постъпването в ясла или градина.
 • Здравно-профилактична карта на детето, попълва се и се подпечатва от личния лекар. В нея следва да се нансят данните за всички редовни профилактични и спешни прегледи във времето, както и информация за издадени болнични.

Заплащат ли се от здравната каса изследванията за детска градина?

Изследванията за детска градина не са предвидени в плана на НЗОК. Здравната каса осигурява изследвания по програма „Детско здравеопазване“, които включват:

 • От 0 до 1 година, едно изследване на хемоглобин, брой еритроцити, левкоцити, МСV, MCHC, MCH; две изследвания на урина за седимент и албумин(на 6 месечна и едногодишна възраст).
 • От 1 до 2 години не са предвидени лабораторни изследвания, при профилактичните прегледи.
 • От 2 до 7 години е предвидено изследване за паразити веднъж годишно.
 • На 3 годишна възраст се изследва еднократно хемоглобин, брой еритроцити, левкоцити, МСV, MCHC, MCH, хематокрит, СУЕ.

Тези изследвания могат да бъдат извършвани преди започване на ясла или детска градина, а в случай че са използвани на по-ранен етап от годината, те не се заплащат от здравна каса. В случай, че детето тръгва на ясла в периода от 1 до 2 години, всички изследвания за ясла се поемат от родителите.

 

Библиография:

1.Nelson Textbook of Pediatrics Elsevier eBook on VitalSource, 20th Edition

by Robert M. Kliegman, MD, Bonita F. Stanton, MD, Joseph St. Geme, MD and Nina F Schor, MD, PhD;

2.Национална здравноосигурителна каса

https://www.nhif.bg/