Инфекциите на уринарния тракт (уроинфекции) са сред най-честите проблеми в детска възраст. Те причиняват силен дискомфорт при децата, стават повод за сериозни притеснения сред родителите и създават риск от трайни бъбречни увреждания. Честотата на уроинфекциите и при момченцата и при момиченцата е най-висока през първата една година, след което се наблюдава значително намаляване на случаите.


При всички деца под 2-месечна възраст с неизяснено температурно състояние трябва да се предполага и диагнозата инфекция на уринарен тракт и съответно да се проведат необходимите изследвания.

Клинични прояви


Проявите на уроинфекциите в различните възрастови групи значително варират. Не съществува един единствен убедителен симптом. Протичането в повечето случаи е с неспецифични оплаквания или безсимпптомно.

 • При новородените и кърмачетата до 2-месечна възраст

При развитие на пиелонефрит обичайно отсъстват локални прояви. Състоянието може да е съпровождащо в хода на неонатален сепсис. При новородените могат да се наблюдават следните прояви:

 1. Интензивен иктер;
 2. Фебрилитет;
 3. Ненаддаване на тегло;
 4. Вяло хранене, отказ от хранене;
 5. Повръщане;
 6. Неспокойствие и раздразнителност;
 • Кърмачета и деца от 2 месеца до 2 години

Може да има един или няколко от следните оплаквания:

 1. Липса на апетит;
 2. Температура, втрисане;
 3. Повръщане;
 4. Особена миризма на урината;
 5. Коремна болка;
 6. Неспокойствие, плачливост.

Въпреки че при повечето деца липсват локални симптоми, при някои може да се забележи плач при уриниране. Температурата се появява внезапно, като може да бъде изолиран симптом, или в комбинация с лошо хранене, коремна болка, повръщане, дори и нестабилни изхождания. При децата в тази възрастова група, рисковете от усложенения са по – високи, вероятно поради забавеното поставяне на диагнозата, поради липсата на конкретни насочващи признаци.

 • Деца на възраст от 2 до 6 години

При децата в предучилищна възраст може да се наблюдават:

 1. Повръщане;
 2. Коремна болка;
 3. Температура;
 4. Силна миризма на урината;
 5. Енуреза (средощно изпускане по малка нужда);
 6. Симптоми от уринарния тракт – парене и дискомфорт по време на уриниране, често уриниране.

Тук обичайно са налични системни симптоми – температура, загуба на апетит и неспокйствие, а децата успяват да локализират мястото на болката. При наличие на цистит е възможно да липсва температура с водещи дизурични оплаквания.

 

Референции:

1.Nelson Textbook of Pediatrics Elsevier eBook on VitalSource, 20th Edition
by Robert M. Kliegman, MD, Bonita F. Stanton, MD, Joseph St. Geme, MD and Nina F Schor, MD, PhD;
2.Педиатрия, издателство „АРСО“, под редакцията на Проф. Д-р Д.Бобев и Доц. Д-рЕ.Генев – трето издание
3.Справочник за диагностика и лечение на детските болести, ред.Проф.д-р Тоньо Шмилев, инд. Райков 2014г.