Заниманията с пясък са любими за всички деца. Имат доказан позитивен ефект за развитието на фината моторика, успокояват децата, помагат за изразяване на чувствата и емоциите и развиват въображението.


Пясъкът предствлява уникален по своите характеристики материал. Състои се основно от силициев диоксид, като може да съдържа различни примеси. Има свойството да задържа продължително време вода в по-долните слоеве, което създава влажна пореста среда подходяща за развитието на бактерии и паразити.


Пясъчниците на открити места обикновено са достъпни за кучета и котки и има голяма вероятност да са контаминирани с паразити. Географското разпространение на геохелминти, като Toxocara canis или Toxocara catis, е сходно с разпространението на техните гостоприемници. От съществено значени са и климатичните условия – температура, влажност на въздуха, валежи.


 

Съществуват различни проучвания, които изследват разпространението на паразити чрез пясъка. Съществена е разликата между състоянието на затворените детски съоръжения в детски градини и този на открито. Приема се, че пясъкът по плажа, обществените паркове, дворове, градини или открити детски площадки е с висока вероятност да е заразен. Специализираните пясъчници в детските градини подлежат на периодично почистване и обезпаразитяване с различни агенти(хлор, белина и др.), като независимо от грижите които се полагат, периодично се налага и подмяна. Независимо от усилията които се полагат за почистване, продължава да съществува риска за случаен достъп на животни(котки, кучета, птици).


Доказана е ползата от поставянето на адекватни заграждения – огради над 1,2 месеца, ограничаващи достъпа на кучета, покриване на пясъка когато не се използва, както и незабавното отстраняване на видими фекални маси. Методите за обезпаразитяване, като стерилизация не са много практични за детските градини, а почистването с химични агенти като белина, не унищожава яйцата. От друга страна, директното излагане на слънчева светлина е изключително ефективно.


Конкретните препоръки според Наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра включват: прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка през ранна пролет и средата на лятото.

Какви опасности крие пясъкът?

Кучетата и котките разпространяват Toxocara canis et catis и Ancylostoma spp. Те принадлежат към кръглите червеи и могат да причинят синдрома на Ларва мигранс (Токсокароза).


Най-често се среща Toxocara canis. Представлява кръгъл червей, който принадлежи към хелминтите.

 

Краен гостоприемник са кучета, вълци и лисици. В тях се развиват възрастните индивиди, които снасят яйца. Яйцата попадат във външната среда с фекалиите на животното. След около 4 до 6 седмици във външната среда, те стават инвазивоспособни и могат да попадната в неспецифичен гостоприемник, какъвто е човекът. През устата яйцата достигат до долните отдели на стомашно – чревен тракт и в червата се излюпват ларви. Последните преминават през стената на тънките черва и навлизат в големият кръг на кръвообръщение. Достигат бял дроб, черен дроб, сърце, могат да запушат малки артерии и капиляри. След като попадат в тъканите на засегнатия орган могат да останат там дълго време, като остават жизнеспособни. При появата на провокиращи фактори е възможно да настъпи реактивация. 


За да се намали разпространението на чревните паразити, водещо значение имат хигиенните навици. На първо място остава миенето на ръцете и личната хигиена. Изграждането на хигиенни навици при малките деца е една особено отговорна и нелека задача, която изисква голямо търпение.