Грипът (инфлуенца) представлява остра вирусна инфекция, която има свойството да се разпространява бързо и да предизвиква епидемии. Инфекцията се характеризира с висока заболеваемост и поразява големи групи от хора. От тях най-уязвими са децата, при които и усложненията са най-чести.

Причинителят на инфлуенца е РНК-вирус, който е силно изменчив. Има три патогенни за човека вирусни типа – A, B и C, като тип „А” се подразделя на няколко подвида. Вирусната му обвивка съдържа два важни структурни протеина – Хемаглутинин (Н), отговорен за свързването на инфекциозния агент към клетките на гостоприемника, и Невраминидаза (N), чрез която вирусните частици напускат поразените клетки. Именно тези два белтъка дават и наименованието на различните вирусни щамове. Благодарение на изменчивостта им на всеки 3-5 години настъпват по-големи епидемии, а на всеки 10-20 години – пандемии, каквато беше пандемията от 2009 г. с т.нар. „свински грип“ - А(Н1N1). За сезон 2015-2016 основните причинители на грипа са: вирус A (H1N1), „Швейцария” А(Н3N2) и вирус В „Виктория”.

Клиничните симптоми могат да бъдат твърде разнообразни в различните възрастови групи. Общото при всички е острото начало с висока температура и отпадналост. При по-големите деца и тийнейджърите, освен фебрилитетът често се среща втрисане, главоболие, болки в ставите и гърба. Тези симптоми могат да бъдат съпроводени от фотофобия, сълзене и болки в очите. Гърлото е възпалено. Често е налице и суха кашлица,  която започва няколко дни след разболяването и може да продължи седмици.

При по-малките деца инфекцията с грипен вирус може да предизвика възпаление на ларинкса, трахеята и бронхите. Често се срещат и болки в корема, диария, намален апетит, гадене и повръщане. Както и при други вирусни инфекции е възможна появата на обрив по тялото и крайниците. При една трета от случаите се развива Отитис медиа.

При кърмачетата инфекцията най-често се развива под формата на бронхиолит, като при не-кърмените деца заболяването протича по-тежко и може да настъпи бързо влошаване.

Усложненията се срещат най-често при деца с подлежащи хронични заболявания на дихателната (напр. астма) и сърдечносъдовата система. Често срещано усложнение е бактериалната суперинфекция с Пневмококи, Стрептококи и Хемофилус инфлуенце, които най-често поразяват дихателната система. Те се развиват в по-късните стадии на заболяването или през възстановителния период.

Диагностиката на грипа се извършва чрез вирусологични методи, като се взема секрет от гърлото или носа, като съществуват и бързи тестове. Това позволява по-бързо доказване на вирусния причинител и своевременно започване на терапия.

NEWS_MORE_BOXЛечението е главно симптоматично с температуропонижаващи и противовъзпалителни средства. Специфична терапия се извършва с невраминидазните инхибитори, които трябва да бъдат започнати в първите 24-48 часа от заболяването. Антибиотиците са показани само, когато има насложена бактериална инфекция.

Профилактиката се извършва чрез специално разработени ваксини в зависимост от очакваните грипни щамове. Ваксинопрофилактиката се извършва от септември до ноември, като имунитетът се изгражда 2 седмици след ваксината и трае около 1 година.

Световната здравна организация препоръчва да се ваксинират бременни, малки деца (под 5-годишна възраст), възрастни над 65 години, хронично болни, отглеждани в институции деца и медицински специалисти.

Важно за предпазването от инфекция е спазването на добра лична хигиена чрез редовна дезинфекция на ръцете, избягване на затворени помещения, където се събират много хора и ограничаване на контактите с болни.