Фебрилният гърч, както показва името му, настъпва в резултат от повишена телесна температура. Той започва внезапно, обикновено във фазата на повишаване на температурата (преди тя да е достигнала своя пик). Тогава детето губи съзнание, погледът може да се отклони, крайниците започват да потреперват. Възможно е да се появи посиняване около устата или крайниците, поява на хиперсаливация („пяна” от устата), изпускане на тазовите резервоари. След гърча детето често е отпуснато, сънливо, но в съзнание, в някои случаи може да се появят 1-2 повръщания.

 

Фебрилните гърчове се наблюдават обикновено при деца между 6 месеца и 5 години. Честотата им в тази възрастова група е между 2 и 5%, като повторен фебрилен гърч е възможен при около 40% от децата. Вероятността от рецидив на гърча при настоящото или следващо боледуване нараства при:


  • Деца, при които първият фебрилен гърч е бил на възраст под 18 месеца;
  • Налице е фамилна анамнеза за фебрилен гърч у някой от родителите;
  • Когато инфекцията манифестира с фебрилен гърч;
  • Фебрилен гърч при температура под 38оС.

 

Повишената температура (често над 38оС) обикновено е в резултат от интекурентна инфекция – остро вирусно заболяване на горните дихателни пътища, остър отит, грип и други. Продължителността им обикновено е в рамките на няколко минути, като в повечето случаи детето излиза спонтанно от гърча.

 

Какво да правим при фебрилен гърч?

 

Фебрилният гърч, въпреки че в повечето случаи не води до дълготрайни последици, на пръв поглед изглежда доста драматично за родителите. Това довежда до паника у тях, тъй като много често пристъпът е неочакван и те не са подготвени как да реагират. Ето стъпките, които трябва да се предприемат, ако това се случи:

  • Поставете детето на твърда повърхност (например на пода), като то трябва да лежи на лявата си страна. Така се намалява рискът от аспирация (вдишване) на стомашно съдържимо, ако детето повърне. Главата трябва да е леко отведена назад, за да се отворят дихателните пътища.
  • Засечете продължителността на припадъка. Обикновено той трае няколко минути (от 1 до 5). Много често обаче за родителите този период изглежда много по-дълъг.
  • Не се опитвайте да отворите устата на детето или да поставяте в нея предмети, които да я поддържат отворена. Не фиксирайте крайниците, докато детето е в гърч – това няма да го спре, а може да доведе до възникване на травма.
  • Обадете се на бърза помощ, а ако детето е излязло от пристъпа, го отведете до близкия спешен кабинет за преглед.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Опасни ли са фебрилните гърчове?

 

Огромната част от тях са краткотрайни, неусложнени и не довеждат до развитие на дългосрочни последствия за детето. Непосредствената опасност по време на гърч се състои в риска от получаване на травма (ако детето падне) или задавяне и аспирация на стомашно съдържимо. Затова е важно да се спазват указанията за поведение по време на пристъп.

 

Проучванията показват, че дори деца с по-продължителни фебрилни гърчове впоследствие се развиват нормално, справят се добре в училище, имат запазен интелект. При простите, неусложнение фебрилни гърчове рискът от развитие на епилепсия не надвишава общия за популацията. Вероятността за развитие на епилепсия нараства с 10%, ако фебрилният гърч продължава повече от 10 минути, повтори се в рамките на 24 часа или се засяга само едната част на тялото.

 

Може ли да бъде предотвратен повторен фебрилен гърч?

 

При прост, неусложнен фебрилен гърч, антиконвулсивна терапия не е необходима. При тези деца се препоръчва при следващо боледуване да се дава антипиретик още при субфебрилна температура (над 37,5оС). Според проучванията обаче това невинаги намалява риска от развитие на нов пристъп.

 

Не се препоръчва употребата на медикаменти (например диазепам) с цел предотвратяване на потенциален гърч. Той се прилага само по време на пристъп, когато последният е с продължителност повече от 2 минути, и се дозира спрямо килограмите на детето.