Фебрилните гърчове, както показва името им, настъпват при повишена телесна температура. Те засягат децата от 6 месечна (а според някои автори от 3 месечна) до 6 годишна възраст. Най-често настъпват между 12 и 18 месечна възраст. Те продължават до няколко минути и настъпват на фона на фебрилитет, който обикновено е над 38 оС.

 

Въпреки, че са много стресиращи за родителите, децата излизат от фебрилния гърч в повечето случаи спонтанно, без да се налага прилагане на терапия. Настъпването на един фебрилен гърч не означава, че детето ще развие епилепсия или ще настъпят трайни последици в нервната му система.


 

Има два вида температурни гърчове:

 • Прост фебрилен гърч – той продължава няколко минути, в много редки случаи до 15 минути. По време на пристъпа тялото на детето може да започне да потреперва, да се разтресе или да се извие. Очите могат да се отклонят в някоя посока. През този период детето обикновено е неконтактно, може да изпусне тазовите резервоари, както и да повърне.
 • Усложнен фебрилен гърч – той продължава повече от 15 минути или се повтаря повече от веднъж в рамките на 24 часа. Може да обхване само една част от тялото.

Фебрилният гърч се прекратява обикновено спонтанно, докато самата повишена температура може да се задържи още известно време след пристъпа. След излизане от гърча детето може да е по-сънливо, объркано.

 

Точната причина за настъпването на фебрилен гърч не е установена. При деца, които са фамилно обременени, има по-голяма вероятност от развитието на такъв.

 

Може ли температурният гърч да се повтори?

При едно на всеки три деца, преживели температурен гърч, пристъпът се повтаря в рамките на първите една-две години след първия. При настъпване на фебрилен гърч в по-ранна възраст (под 15 месеца) вероятността той да се повтори е по-голяма. Състоянието се „израства” до около 5 годишна възраст.

 

Какво да правим, ако детето получи температурен гърч?

 • Уверете се, че детето е поставено на стабилна и обезопасена повърхност, от където то няма да може да падне или да се удари.
 • Обърнете детето на една страна (за предпочитане на ляво). По този начин ще го предпазите от евентуално задавяне при повръщане. Това е особено важно, тъй като в някои случаи по време на пристъпа се засилва слюноотделянето.
 • Наблюдавайте дихателните движения на детето, за да установите навреме развитие на дихателни смущения. За тях говори промяната в цвета на лицето на детето – посиняване, побеляване.
 • Ако гърчът продължи повече от 5 минути или детето посинее, вероятно се касае за усложнен фебрилен гърч. В такъв случай е необходимо да се обадите на Спешна медицинска помощ.

 

Какво не трябва да се прави по време на фебрилен гърч?

 • Не се опитвайте да фиксирате крайниците или тялото на детето с цел предотвратяване на конвулсиите.
 • Не поставяйте нищо в устата на детето.
 • Не се опитвайте да давате на детето температуропонижаващи средства.
 • Не слагайте детето под студена или хладка вода с цел да го охладите и да понижите температурата.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Когато проключи пристъпът, обадете се на лекуващия лекар на детето. Той подробно ще Ви разпита за протичането на самия гърч и обстоятелствата около него. При необходимост могат да бъдат назначени още допълнителни изследвания. Те се препоръчват, особено ако детето е под 1 годишна възраст и има други съпътстващи оплаквания, като поовръщане, диария.

 

Кога е необходимо да се обадите незабавно на 112?

 

 • Пристъпът продължава повече от 5 минути.
 • Гърчът обхваща само отделни части на тялото, а не цялото тяло.
 • Настъпят нарушения в дишането или цветът на лицето се промени.
 • Детето е с нарушено съзнание, неконтактно.
 • Един час след пристъпа поведението на детето все още не е обичайното за него.
 • Детето изглежда дехидратирано.
 • Появи се друг пристъп в рамките на 24 часа.