Фебрилните гърчове се наблюдават при деца на възраст от 6 месеца до 5 години, на фона на температура над 38 ᵒС (аксиларно). Това са най-често срещаните гърчове в детска възраст.

Как да разпознаем фебрилният гърч?

Състоянието възниква винаги на фона на фебрилитет. Детето е трудноконтактно или губи съзнание, обичайно още докато го втриса от покачващата се температура, стиска силно юмруци, внезапно започват тонични движения (тялото се извива дъговидно, крайниците са изпънати), не след дълго се включва и клоничната фаза с бързи и ритмични конвулсии (сгъване и отпускане в големите стави на крайниците). В тоничната фаза дишането е силно затруднено, спира, след което в клоничната постепенно се възстановява. Гърчът може да има различна продължителност.


 

Простите гърчове, траят до 15 мин, най-често около 5 мин. Ако състоянието се задържи повече от 15 мин., се касае за сложен гърч.

Какви действия трябва да се придприемат при настъпване на фебрилен гърч:

  1. Първо защитете детето от нараняване. Ако е в легло и се удря в рамките или се допира до странични предмети – свалете го на земята на равна повърхност или поставете възглавници и меки одеала, за да го предпазят.
  2. Осигурете проходими дихателни пътища. Не бъркайте в устата и не се опитвайте да „извадите езика“. За да освободите горните дихателни пътища, е достатъчно да поставите главата на равна повърхност със силно повдигната брадичка нагоре (дорзална флексия), долната челюст се обхваща внимателно и се повдига нагоре.
  3. Охладетете детето – високата температура е тригера на гърча, охладете помещението, съблечете го голо, поставете хладни компреси между краката и под мишниците. Ако разполагате със супозитории с парацетамол, може да ги използвате. Не поставяйте лекарства в устата по време на гърча, както и след това! Не използвайте ледени компреси или ледени обливания, поради силно стресиращото усещане и рискът от преохлаждане.
  4. Обадете се на бърза помощ. През цялото време, дори след края на гърча, не оставяйте детето без наблюдение, състоянието може да се повтори.

Фебрилитет установен след гърча, може да се дължи на самия гърч! Фебрилният гърч е отговор на генетично предразположеното дете, към внезапното покачване на температура, в съответния възрастов интервал.


Обичайно състоянието не се повтаря при едно и също заболяване. Веднъж след като детето е направило фебрилен гърч, рискът за повторна поява в хода на следваща инфекция е по-висок!


Основните фактори, които са прогностични в известна степен за повишен риск от поява на повторни гърчове са: ранната изява (преди 12-месечна възраст), сравнително ниски стойности на температурата при възникване на гърча (около 37,7 - 38 оС) и поява на гърча в началото на фебрилитета.
 

Библиография:

1. Справочник за диагностика и лечение на детските болести, ред.Проф.д-р Тоньо Шмилев, инд. Райков 2014г.

2. Спешна педиатрия, ред, Проф. Д-р Тоньо Шмилев, изд. Райков 2016г.