Епилепсията представлява състояние, което се характеризира с непредизвикани припадъци. Това е едно от най-честите заболявания, засягащи нервна система в детска възраст. Страдат деца и възрастни от всички раси и етнически принадлежности.

 

Човешкият мозък е изграден от нервни клетки (неврони), които комуникират посредством електрически сигнали. Невроните имат свойствата възбудимост и проводимост. Съществуват множество механизми, които контролират активността на нервните клетки. При нарушаване на баланса между възбудните и потискащи процеси в цели групи неврони, се нарушава и тяхната функция. Гърчовете възникват тогава когато, в една или няколко части на мозъка се появи прекомерна мозъчна активност.


 

Множество фактори могат да нарушат нормалната мозъчна активност-висока температура, висока или ниска кръвна захар, прием на някои медикаменти, мозъчна травма. Но когато се регистрират 2 или повече гърча без конкретна причина, се поставя диагнозата епилепсия.

Причини за възникване на епилепсия

Съществуват три основни групи причини-идиопатични, криптогенни и симптоматични.

  • Идиопатични - такива при които не се открива причината. Най-често са генетичо детерминирани;
  • Криптогенни - когато се предполага, но не установявамозъчно увреждане;
  • Симптоматични - при които се доказват структурни усрежадания на ЦНС, като черепно-мозъчни травми,съдови нарушения, възпалителни заболявания, родилни травми, дегенеративни заболявания на ЦНС и др.

Съществуват два основни вида гърчове/пристъпи-парциални (ограничени) и генерализирани (засягащи цялото тяло)

 

1. Парциални пристъпи

Те възникват, когато се зароди абнормна електрическа активност в една или няколко конкретни зони на мозъка.Тези пристъпи могат да бъдат: прости, комплексни или с вторична генерализация.

 

Началото на парциалния гърч е възможно да бъде предшествано от аура - признаци, които насочват към появата му. Това е по-често срещано при комплексните парциални пристъпи. Най-често аурата се изразява в появата на различни сензорни, моторни, психични и др.явления, като усещания „дежа ву“, силна тревожност, еуфория. Възможно е да получава зрителни, слухови нарушения или появата на странен вкус в устата.

Прости парциални пристъпи

Симптомите зависят от това коя мозъчна зона е засегната. Ако абнормната електрическа активност се заражда в окципиталния лоб на мозъчната кора, в който е разположен зрителния център, то детето ще получава зрителни нарушения. По-често се засягат зони, които контролират различни мускулни групи. Гърчът засяга ограничена мускулна група. Например може да са засегнати само пъстите или предмишницата. Детето може да се изпоти, да се появи гадене и повръщане, бледост. През това време то остава изцяло в съзнание.

Комплексни парциални пристъпи

Тези гърчове обикновено засягат зони на мозъка, които контролират емоциите и паметта. Твърде вероятно е детето да загуби съзнание, което невинаги изглежда като класически припадък със свличане на земята. То изглежда будно, но не осъзнава какво се случва около него, не отговатя на повикване. Въпреки че изглежда будно, проявява много нетипично поведение. Изглежда сякаш се задавя, възможно е да с смуче устните, да тича навсякъде да вика да плаче или да се смее. В постикталния период(след края на гърча), може да стане много сънливо.

 

В някои случаи, простите гърчове могат да обхаванат цялата мозъчна кора и да се превърнат в генерализирани.