За малкото дете напикаването е естествен процес. Напротив, то не разбира необходимостта от задържането. В този смисъл неволното изпускане при детето се смята за нормално явление, което се израства.


Кога неволното изпускане през нощта е проблем?

  • Нощното изпускане до четиригодишна възраст при момичетата и петгодишна възраст при момчетата все още се смяна за нормално явление. Естествено към граничната възраст се имат предвид инцидентните случаи. След тази граница при честа енуреза следва да се потърси решение на проблемd при специалист.
  • Данни от изследвания сочат, че 10 % от шестгодишните деца се изпускат по време на сън. Нощното изпускане се случва дори при 3 % от 13-годишните.
Причини за енурезата
Енурезата е латинското наименование на нощното изпускане. Енурезата може да премине в хронично заболяване, ето защо следва да се обръща внимание на проявите й.


Енурезата е свързана с развитието на органите на отделителната система.
Размерът и функционирането на пикочния мехур определя до известна степен възможността за контролиране на процеса на освобождаване му.
При поява на позив пикочният мехур може да задържи изпускането до минути, в които да се стигне до тоалетна. Обикновено при „стискането“ се получава напрягане на мехура, възможно е да се изпита болка. 
При детето пикочният мехур обаче е недостатъчно развит и контролът му е затруднен. Това обяснява причината дори детето да се събуди при позив през нощта да не успее да стигне до тоалетната.


Другата причина е, че на детето му е много по-трудно, отколкото на възрастен, да определи физиологичните си потребности по време на сън. Често детето сънува, че се отправя в тоалетната...


 


Контролиране на изпускането
Ролята на родителя при справянето с проблема е водеща. Тъй като в повечето случаи става въпрос за поведенчески модел. Налага се родителят да прояви необходимото търпение спрямо детето и да има предвид, че то се нуждае от помощ и подкрепа. В този смисъл спазването на добър тон е повече от желателно.


За да съумее детето да се контролира, тази способност трябва да се развие и упражнява. В началото се разберете с детето да се опитва при позив да отлага посещението до тоалетната, докато може да издържи. С времето то ще придобие способността да задържа.


Започнете да будите детето през нощта, за да се изпишка. Това постепенно ще формира у него навик да се буди при нужда.


Медикаментозно лечение
В редки случаи се налага въвеждането на медикаментозна терапия, която се изписва по преценка на лекуващия лекар. 


Медикаментите се приемат в краен случай като временна мярка. Приемът им не води до успешна терапия на енурезата.


Проблемът се решава единствено чрез създаване на навик за контрол на пикочния мехур.