Гледането на екрани в кърмаческа и ранна детска възраст повишава риска от изоставане в развитието на детето. Наблюдават се проблеми в комуникацията, както и в някои когнитивни функции.


Ново проучване, осъществено от университета Токоху в Япония разглежда връзката между ранния достъп до електронни устройства като смартфони, таблети и компютри, и риска от усложнения в развитието в области като комуникация, моторни функции и решаване на проблеми. Научният труд е публикуван в сп. JAMA Pediatrics, с главен автор Ипей Такахаши, магистър по медицински науки в университета. 


Изследването използва данни от над 7000 двойки майка-дете, където детето е на едногодишна възраст. Макар и данните да сочат, че най-голямата част от децата в групата (около 50%) имат силно ограничен достъп към екрани – по-малко от един час на ден. Но при тези с по-отворен достъп до електронните устройства се документира изоставане в развитието.


 

До достигането на възраст от две години децата гледащи по-често екрани имат проблеми с моторните функции, както и с комуникативните умения. Най-големи проблеми се установяват при едногодишните с достъп до електронни устройства четири или повече часа на ден. 

 

При достигане на четиригодишна възраст обаче се намира компенсиране на недоразвитите способности. Тогава изследователите не засичат изоставания в областите на социалните и моторните умения при децата. Една възможна причина за това е, че децата са „наваксали“ развитието на уменията - известно е, че през първите пет години децата се развиват значително бързо и не им е трудно да придобиват нови способности. 


Друг възможен вариант, представен от учените, сочи за обратна връзка между времето, прекарано в гледане на екрани и забавяне в умственото развитие. Теорията гласи, че вместо екраните да водят до забавяне, вече налични проблеми с уменията за комуникация и моторни функции биха могли да доведат до прекарване на повече време в гледането на екрани.

 

Използването на електронни устройства може да бъде и преимущество за развиващите се деца, като те могат да извлекат ползи от социалните мрежи, както и развлечението от множество налични в интернет форми на медия за деца. Но се препоръчва ограничаване на времето, в което детето може да използва електронно устройство, особено на толкова ранна възраст като едногодишната.

 

Референции:
Takahashi, I. (2023, August 21) Screen Time at Age 1 Year and Communication and Problem-Solving Developmental Delay at 2 and 4 Years. Retrieved 2023, August 23 from https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2808593