Една трета от децата и подрастващите развиват ментални разстройства след сътресение, което може да персистира няколко години след травмата, показва ново проучване, водено от Детски изследователски институт в Мърдок и публикувано в British Journal of Sports Medicine. До момента връзката между менталното здраве и травмите в областта на главата оставаха слабо разбрани. 


Ревюто обхваща 69 статии, публикувани в периода от 1980 до юни 2020 г. и включва почти 90 000 деца на възраст между 0-18 г. от общо 9 страни – Австралия, САЩ, Канада, Нова Зеландия и др., които са претърпели сътресение. От тях 42,3% били свързани с падания, 29,5% със спортни травми, а трети 15,5% се дължали на пътно-транспортни произшествия.


Ревюто констатира, че до 36,7% от децата, претърпели сътресение проявили сигнификантно високи нива на самоизолация, тревожност, депресия и пост-травматичен стрес. Други 20% проявили т.нар. екстернализиращи проблеми като агресивност, разстройства на вниманието и хиперактивност, в сравнение с други деца, които претърпели друг тип травми като например фрактури на горен крайник. Преекзистирали ментални проблеми били силен предиктор по отношение на ментални разстройства, получени след сътресения. Според проучването 29% от децата с ментална диагноза преди травмата, получили нова такава след сътресението, а до 26% от децата без предишни ментални заболявания развили такова. Според авторите на проучването, значително подобрение в менталното състояние на децата се наблюдавало между 3 и 6 месеца след травмата, но при част от децата симптомите персистирали години след инцидента.Резултатите идват малко след скорошно друго проучване на института, публикувано в списанието The Journal of Head Trauma Rehabilitation, което установява, че мозъчният травматизъм в ранна детска възраст се асоциира с понижено IQ, което персистира до 7 години след получената травма.
Мозъчното сътресение при деца се оказва проблем с обществено значение, тъй като приблизително 1/3 от децата преживяват черепно-мозъчен травматизъм преди навършване на 13 години. Нещо повече – при деца възстановяването след мозъчно сътресение отнема два пъти по-дълго време, в сравнение с възрастни, като едно от четири деца продължава да има симптоми един месец след травмата.


Проблемът се оказва по-значим, тъй като чисто физикално при преглед не се установяват значими поражения, които да изискват конкретно лечение, но не можем да предвидим психо-емоционалният ефект върху детето и неговото ментално здраве. Изследователите установяват, че комбинираните методи на физио- и психотерапията, таргетиращи учебно-образователния процес и завръщането към физическите упражнения, ускоряват възстановителния процес. Според проф. Вицки Андерсон този тип интервенции и превенция трябва да бъдат включени в стандартното лечение на мозъчно сътресение при деца. В този смисъл, огромна роля имат и училищата и спортните клубове в навременното установяване на травми в областта на главата при деца и насочването към съответните медицински центрове.
 

Източници: 

A third of kids develop a mental health problem after concussion -- ScienceDaily

Mental health after paediatric concussion: a systematic review and meta-analysis | British Journal of Sports Medicine (bmj.com)