Затлъстяването е изключително значим обществен здравен проблем за нашето съвремие, който се с вързва с повишен риск за развитие на редица заболявания и смъртност при зрелия индивид. (Прочети още на: Затлъстяване при децата - наболял проблем)


Установена е корелация между затлъстяването при родителите и риска от затлъстяване при децата. Наднорменото тегло при родителите преди зачеването, прекомерното покачване на килограми по време на бременността, високото тегло на бебето при раждане, гестационният диабет се приемат за предиктивни фактори за развитието на затлъстяване в детска възраст.


В по-голямата част от случааите (около 95%) се касае за първичен тип затлъстяване, в резултат на прехранване, нарушен баланс между внос и разход на енергия и наличието на конституционални и външни фактори.


Остри усложнения в резултат на затлъстяване

При децата с наднормено тегло могат да се наблюдават редица остро настъпващи проблеми: диабет 2 тип, повишено артериално налягане, хиперлипидемия, акцелерация на растежа и матурация на костите, овариален хипергонадизъм, гинекомастия, холецистит, панкреатит. Често се достига до чернодробна стеатоза (натрупване на мазнини в черния дроб), рядко се развиват цироза и бъбречни заболявания (фокален глумерулонефрит). Децата страдат от нарушения на съня – сънна апнеа и невроконгнитивни нарушения. 

Опорно-двигателни нарушения

В резултат на по-голямото натоварване върху костите и ставите се наблюдават накои ортопедични проблеми:
Валгусна деформация на коляното (genu valgum, X – байне) – изкривяване на коленете навътре, при което оста на бедрото и тази на подбедрицата сключват отворен ъгъл, повече от 8ᵒ. При наличие на наднормено тегло постепенно може да се развие частично разместване на тазобедрената става, при прохождащите деца може да се наблюдава и тибиа вара (изкривяване на долните крайници навън, O - байне). В зависимост от причините за затлъстяване може да се настъпи както забавяне така и нормално до леко ускорено костно развитие. Плоскостъпието е чест проблем.

Засягане на черния дроб и жлъчния мехур

При около 20% от децата със затлъстяване се установяват завишени трансаминази. Чернодробната дисфункция най-често се наблюдава във връзка със стеатоза. Задълбочаването на проблема, води до развитие на стеатозен хепатит, фиброза и цироза. Приложението на вит. Е, дава добри резултати при някои пациенти. Холелитиазата се среща основно при възрастни. При децата около 50% от случаите са в резултат на затлъстяване. Холецистити се наблюдават в резултат на рязка загуба на тегло. Отслабването е необходимо да става постепенно чрез контролиран диетичен режим.

Емоционални и психологични последствия

Тези проблеми, са най-широко разпространени! Депресията и хранителните разтройства, често водят до развитието на затлъстяване. Множеството предрасъдъци и дискриминация се отразяват и в поведението на децата. Това се наблюдава дори при най-малките, в много негативен аспект. Децата страдат от социална изолация, проблеми при комуникацията с връстници и ниско самочувствие.

Сърдечносъдови и ендокринни нарушения

И при децата, тъй както и при възрастните, наднорменото тегло корелира с редица повишаващи сърденосъровия риск фактори: инсулинова резистентност, хиперхолестеролемия, хипертриглицеридемия, понижен HDL, повишено АН.


Момичетата със затлъстяване имат хиперандрогенемия, с повишени серумни нива на андростендион, дехидроепиандростерон – сулфат (DHEA - S) и тестостерон. Настъпват менструални нарушения, често се установява синдром на поликистозните яйчници.

Кожни нарушения

В резултат на бързо покачване на тегло се появяват типични розово-червени стрии по корема, бедрата и мишниците. Наблюдава се акне по лицето и/или гърба и акантозис нигранс (сиво –черна пигментация по шия, мишници и бедрата).


Затлъстяването често започва още в първите 7 – 8 годни от живота на децата, ако не се вземат съответните мерки, с настъпването на пубертета прогресира и се стабилизира, като има риск да остане за цял живот. При половозрелите младежи, промените в нивата на серумните липиди и андрогени, водят по-скоро до отклонения при разпределението на мастната тъкан, не толкова до покачване на абсолютното тегло, формират се съответно „андрогенен“ или „гиноиден“ тип олагане на мастна тъкан.

 

Библиография:

1. Nelson Textbook of Pediatrics Elsevier eBook on VitalSource, 20th Edition

by Robert M. Kliegman, MD, Bonita F. Stanton, MD, Joseph St. Geme, MD and Nina F Schor, MD, PhD;

2. Педиатрия, издателство „АРСО“, под редакцията на Проф. Д-р Д.Бобев и Доц. Д-рЕ.Генев – трето издание;

3. MEDSCAPE – emedicine.medscape.com - https://emedicine.medscape.com/article/985333-overview#a4 ;