Дисплазията на тазобедрените стави при кърмачета и новородени, е състояние при което има нарушение, в правилното оформяне на връзките на съответната става, вариращо от обикновена нестабилност с халтавост на ставната капсула, до пълно изместване на бедрената глава от една дефектна ацетабуларна ямка. При по-тежки нарушения, може да се наблюдава дори дислокация на главата на бедрената кост, спрямо ацетабулума (част от тазовата кост, в която плътно приляга главата на фемура).

 

Особеното при децата над 3-месечна възраст е, че тук обикновено се касае за: (За децата преди 3-месечна възраст четете в Дисплазия на тазобедрените стави при новородени и кърмачета до 3-месечна възраст)


 • Състояние, което се развива след лечение на вродена или предизвикана сублуксация и луксация;
 • Неправилно повиване на новороденото;
 • Или нелекувани нестабилни стави;

Как се поставя диагнозата?

При децата над тримесечна възраст оценката включва клинично изследване и рентгенография.

 • Извършва се оглед на цялото тяло, като се оценя наличието на прибавени деформитети(тортиколис, плагиоцефалия, криви крачета, сколиоза, вродено изкълчване на стави);
 • Оценя се симетрията на глутеалните и бедрените гънки и се търси видимо скъсяване на долен крайник;
 • Изследва се обема на движенията във всяка става. При дисплазия на тазобедрената става се установява по-голям обем на движения в ставата и ограничена абдукция (симптом на Gоurdon);
 • Търси се относително скъсяване на бедрото от страната на луксираната става, с външна ротация около 15°-25°;
 • От страната на засегната става се появява хлътване на ханша;
 • Изследват се симптома на Dupuytren (телескопиране на бедрената глава);
 • Rossen-Nelaton (големият трохантер проминира и е разположен над линията);
 • Наблюдава се разлика в дължината на двата долни крайника;
 • Има отслабени до липсващи пулсации на a.femoralis, върху lig. Inguinale;

Рентгенографията се провежда в различни позиции на тазобедрената става. При изпънати долни крайници се наблюдава дислокация на главата на бедрената кост спрямо ацетабулума и съответно репозиция при флексия и отвеждане на бедрото. Чрез рентгенови изследвания се оценя и прогреса в лечението.

Лечение на дисплазия на тазобедрената става

Основното лечебно средство след 3 месечна възраст, са каишките на Павлик.

 • Носят се непрекъснато-24часа в денонощието;
 • Те осигуряват постоянна позиция на бедрата с флексия между 90° до 120 и абдукция до 60°;
 • За справяне с аддукторната контрактура се прилага ежедневна гимнастика;
 • Периодично се проверява позицията на каишките(на 20ти ден и 2ри месец), при нужда след втория месец се коригират;
 • Резултатите са до 98% оздравяване, при неповлияване се налага оперативна корекция;

Рядко дисплазията на тазобедрената става се дигностицира след 8-месечна възраст. При тези деца обикновено се касае за изключително късно диагностицирана предизвикана луксация.

 

Лечението може да започне с каишките на Павлик или оперативно. Употребата на каишките в тези случаи рядко дава резултат и по-често се прибягва до кръвна репозиция и поставяне на гипсова имобилизация за 20 дни. След това се продължава с раздвижване с люлки и рехабилитация.

 

Обикновено се постигат добри резултати.

Как да се грижим за дете с поставени каишки на Павлик?

 • Системите на Павлик са направени, така че да задържат краката разтворени и свити в тазобедренита стави, което да осигуриява сигурност на връзките и нормален растеж и развитие;
 • Задължително е непрекъснатото им носене особено в първите седмици. Каишките трябва да бъдат поставяни само от лекар;
 • На втората седмица се проверяват и префиксират при нужда;
 • Ползвайте меки дрехи от естествени материи, ежедневно проверявайте кожата на местата където са в контакт с кожата. При нужда поставете меки подложки;
 • При преобличане е добре да имате помощ, можете да разкачите последователно само коланите над кръста. Никога не разкачайте каишки под кръста (тези захванати за краката);
 • Къпането се осъществява във ваничка, като отново ще имате нужда от помощ;
 • Почистването на самите каишки става като ги навлажните и изпозвате малко почистващ препарат с помощта на четка за зъби. Не трябва да ги сваляте дори да са изцапани!