Училището е странно и страшно място за детето, което пристъпва прага му за първи път. Децата в тази възраст обикновено изпитват тревога от големи сгради и повечето от тях се нуждаят от подкрепата на възрастни или по-големи братя и сестри, за да влезнат спокойни в училището.
На децата им е ясно, че зад вратите, които ги делят от родителите им след първия училищен звънец, от тях ще се иска да се справят с много нови изисквания, да покрият очаквания и да се подчинят на нов ред и правила. Най-стресиращото за тях обаче е, че времето за свободна игра – свършва...


Учебните дни могат да бъдат прекалено уморителни за децата, които прекарват целия ден на учебната скамейка. Обикновено децата с нетърпение очакват да тръгнат на училище и се чувстват разочаровани, когато действителността не отговаря на очакванията им. Дори на тези, на които училището им допада, началото на първи клас е стресов период. Според психолозите първокласниците се нуждаят от силна подкрепа от страна на родителите си преди и в първите седмици на учебната годината.

 


Готово ли е детето за училище?
Обикновено повечето деца са готови за учебния процес на възраст 6 години. Британските специалисти откриват проблем при 5-годишните и препоръчват при тези деца училището да се отложи с една година. По-късно "проблемните" деца се чувстват много по-добре, в клас с една година по-малки деца от тях, отколкото ако делят чин с връстници и не усвояват преподавания материал. Компетентно мнение, дали детето е готово за училище, може да се потърси от педагозите в детската градина, която детето посещава и от училищния психолог.

 

Подготовката за училище – много преди началото му
От полза за самочувствието на детето е то да се подготви възможно повече от родителите, както и да му се вдъхне кураж, че е способно да се справи с новите предизвикателства.


Съвети:

  • Включвайте детето в занятия, които наподобяват училищните - организирани от детската градина или местния културен център.

 

  • Запишете го на подходящи занимания към детски център. Поинтересувайте се дали в самото училище не се организират кръжоци, в които детето може да бъде включено преди ученическа възраст.

 

 

  • Определете ден, в които заедно с детето да посетите училището. По принцип българските училища организират отворени врати за първокласниците, които могат да са от полза и за самите тях. Предварителната среща с учителя, разговорът с него, намаляват страха от непознатото. Възползвайте се от срещите, за да изясните въпроси, които ви вълнуват като родители на първокласник.

 

 

  • Ако училищният двор не е затворен и допуска преминаване и престой, предвидете няколко разходки и игра на територията на училището с детето.

 

 

  • В случай, че познавате семейство с дете, бъдещ съученик на вашето – запознайте ги. Препоръчително е да ги оставите да поиграят заедно у дома си.

 

 

  • Разказвайте на детето за вашите преживявания от първите ви ученически дни. Споделяйте забавни случки. Споделянето на преживяно в училище от страна на родителя може да бъде от полза през целия ученически период.


В продължението:
Практични съвети за родителите на първокласници