В момента на пазара изобилстват предложения за повишаване на умствените способности на детето. Но измежду всички препоръчани методи от специалисти по-добрите умения по четене в предучилищна възраст се оказва методът, гарантиращ повишаване на IQ за цял живот, констатират изследователи от Единбургския университет и Кралския колеж на Лондон.


Четенето дава не само начетеност, споделя водещият изследването автор Стюърт Ритчи пред journal Child Development, то дава скрити когнитивни умения от изключителна важност за целия живот.


От години психолозите се опитват да разберат интелигентността. Те я разглеждат в две категории: непостоянна и стабилна. Непостоянната включва уменията ни да намираме решения, докато стабилната е свързана със способността ни да усвояваме и използваме нова информация. Например запомняне на различни маршрути за достигане до дома, на столиците на държавите, така също и четенето и обработването на информация. Тази интелигентност расте с времето и възрастта и може да се прецени по богатството на речника.Заключението си учените получават след като анализират данните на 1890 еднояйчни близнаци, участвали в изследване на Обединеното Кралство за психичното развитие на близнаците.


Те сравняват оценките по четене и тестовете за интелигентност на децата на възраст 7, 9, 10, 12 и 16 години. Използват специален софтуер с помощта на който намират дали разликите в уменията по четене са свързани с различно IQ по-късно при близнаците, като са взети предвид и по-ранното проявено различие в интелекта помежду им.

NEWS_MORE_BOX

 


При близнаците генетичната даденост, социално-икономически условия, които са отглеждани и обучавани са еднакви. Включените в изследването имат дори еднаква образователна степен. Различията в когнитивните им умения тогава могат да се дължат на различен опите, който се придобива от пребиваването им в различна среда – например, когато единият е обучаван от по-добър учител или е попаднал сред приятели, които ги влече четенето.

 

Изследователите твърдят, че различните умения по четене при близнаците корелират с различната степен на интелигентност по-късно. Четенето не е свързано само с вербалните им способности, но и с уменията да намират причинно-следствени връзки. Тази разлика в IQ на близнаците е констатирана още на 7-годишна възраст, което показва, че различното боравене с буквите дори от по-крехка възраст се отразява на индивидуалния интелект.


Според Ритчи последиците за децата и изводите за учителите са ясни – липсата на достатъчно помощ по четене залага по-ниско IQ и показва пропуски в обучението на децата и необходимост от неговото подобряване.