Повишената температура в детска възраст е сред най-честите причини за посещение при лекар и дори на спешен кабинет. Родителите трудно се ориентират кога се касае за спешно, за неотложно или за състояние, което може да се наблюдава във времето и да се планува преглед.

 

Какво представлява „високата температура”?


Нормалната телесна темепратура се движи в определени граници, като те могат значително да варират в зависмост от конкретния метод (вид термометър и място на измерване) от 35  ̊C до 38  ̊C. Най-често се отчита аксиларна температура, като нормалните стойности варират от 34,7 до 37,3  ̊C.


Всички стойности над 37,3  ̊C, се определят като повишена телесна температура. 
Сред най-честите причини за възникване на фебрилни състояния са именно вирусните инфекции. Те имат остро начало и разнообрзна клинична проява в зависимост от причинителя. Температурната крива (графиката която се получава при нанасяне на отделните стойности във времето), в комбинация с последващата поява на конкретни симптоми е особено показателно за поставянена конкретна диагноза(херп ангина, EBV – инфекция, розеола, екзантема субитум, уроинфекции и др.).


Особено, ако детето е било здраво през деня и през нощта повиши температура, което често е и без появата на други симптоми, най-разумно е на първо място родителят да запази спокойствие. Ако са измерени стойности над 38 – 38,5  ̊C, се предлага антипиретик (парацетамол или ибупрофен, в адекватна доза спрямо възрастта и килограмите) и се следи за адекватният прием на течности през устата.
Въпреки това в някои случай родителите са особено тревожни и предпочитат незабавно да посетят лекар.

 

Кои състояние налагат спешна лекарска помощ?

1. На първо място е от изключително значение и възрастта на детето. Всяко новородено с температура е с риск за бързо развитие на животозастрашаващи тежки инфекции в този ранен период. Ако бебето е на възраст до 28 дни и повиши температура, трябва да бъде прегледано от лекар, състоянието е спешно и трябва да го заведете в спешен кабинет!

2. Друг важен показател е стойността на самата температура. С най-добър толеранс са стойностите до около 38 – 38,5  ̊C. Над тези стойности повечето деца се чувстват особено отпаднали, интоксикирани и нямат апетит. Стига да приемат успешно ефективно течности и температуропонижаващи през устата, дори температурата да достигне 40  ̊C, лечението позволява да е в домашни условия. Всички фебрилни състояния над 40  ̊C, налагат спешно консулатация с лекар.

3. Гърч на фона на фебрилитет– при децата до 5 години има риск от появата на фебрилни гърчове. Те представляват гърчови прояви на фона на повишена температура, като при някои деца прагът за появата на гърч е дори субфебрилитет (стойности до 38  ̊C). Налага се спешно оказване на медицинска помощ.

4.Повишена температура в комбинация с дипептични прояви. Появата на диария и повръщане е често в комбинация с повишена темпераура, в резултат на засягане на стомашно – чревния тракт. Това крие голям риск от дехидратация, особено в кърмаческа възраст (до 1 година). Наличето на 1-2 повръщания или диспептични изхождания е слабо вероянто да доведе до тежка дехидратация, но появата на множество последователни повръщания или диария, с невъзможност за прием на течности, както и медикаменти през устата налагат парентерална рехидрация. Състоянието е неотложно и изисква бързо осигуряване на лекарска помощ.

 

Добре е да се осигури лекарска помощ още при първите 4-5 повръщания или диарични изхождания, с оглед започването на адкватно лечение. Задълбочаването на дехидратацията може да е особено опасно и да доведе до развитието на хиповолемичен шок.

5. Високите температури в комбинация с нарушения в дишането налагат неотложна лекарска помомощ. Внезапната поява на всякакъв вид нарушения в дишането, изисква бърза реакция. Децата със затруднено дишане са неспокойни, предпочитат да стоят седнали или изправени, в зависимост от причината се появява кашлица (лаеща или спастична). При животозастрашаващите състояния се наблюдава посиняване около устата, с много шумно дишане или липса на дихателни движения и нарушения на съзнанието. В най-честия случай се касае за бронхиолит или ларингит.

 

В заключение, наличието на повишена температура, само по себе си не е опасно, а физиологично състояние до определени стойности. Най-добрата стратегия е симптоматично лечение през първите 24 часа, адекватна рехидратация през устата и наблюдение. При влошаване в състоянието или поява на други оплаквания може да обсъдите проблема с личния лекар и според преценката на специалиста да се планира и организира последваща медицинска помощ.

 

Библиография:

1. Nelson Textbook of Pediatrics Elsevier eBook on VitalSource, 20th Edition

by Robert M. Kliegman, MD, Bonita F. Stanton, MD, Joseph St. Geme, MD and Nina F Schor, MD, PhD;

2. Педиатрия, издателство „АРСО“, под редакцията на Проф. Д-р Д.Бобев и Доц. Д-рЕ.Генев – трето издание

3. Справочник за диагностика и лечение на детските болести, ред.Проф.д-р Тоньо Шмилев, инд. Райков 2014 г.