Витамин Д представлява мастноразтворим витамин, който участва в регулацията на калциево-фосфорната обмяна, клетъчната пролиферация, процеси на диференциация на клетки в кожата, репродуктивната система, имунната и мускулната функция. В детска възраст дефицитът на витамин Д се проявява с развитието на рахит.


Особено важна е адекватната профилактика през зимния сезон.

Причини за дефицита на витамин Д?


  1. Водеща причина за възникването на дефицит на витамина е недостатъчното излагане на слънчева светлина. В резултат настъпва дефицит на кожно синтезирания витамин Д (има две основни форми холекалциферол - витамин Д3, който се синтезира в кожата и ергокалциферол – витамин Д2, който се внася с храната).
  2. Недостатъчния прием с храната е фактор особено за кърмачета, които са на изключително кърмене, поради недостатъчните количества на витамина в кърмата.
  3. Малабсорбция на витамина, в резултат на хронични възпалителни чревни заболявания, резекция на тънкото черво, мукувисцидоза и др.
  4. Приемът на някои медикаменти като фенобарбитал, антималарийни – рифампицин и др. води до повишена активност на чернодробни ензими, което ускорява разграждането на витамин Д.

В кърмаческа възраст се комбинират често два от рисковите фактори (ограниченото излагане на слънчева светлина и храненето изключително с кърма).Това повишава риска за развитие на рахит и следва да бъде проследено от личните лекари. Пероралният прием на витамин Д, се определя от лекар и се контролира във времето.

Какви са първите прояви на дефицит на витамин Д?

Кърмачетата с дефицит на витамин Д често нямат специфични прояви. Обичайно се наблюдава забавено прохождане, предпочитат да са седнали. Рахитът е болест на бързорастящите кърмачета и деца до втората година.


Първо се наблюдават вегетативни прояви – възбудимост, неспокойствие, обилно изпотяване, с олисяване на тила. Мускулният тонус е намален, коремът е раздут – „жабешки корем“, страдат от запек, халтавост на ставите. Първо настъпва омекване на тилните и париеталните кости, което се нарича краниотабес, както и омекване на ръбовете на голямата фонтанела.


С това приключват промените на първа фаза, ако не се започне адекватна терапия заболяването прогресира до рахит в разгар. 

 

Препоръчителен прием и терапия при установен дефицит

  • Профилактика:

За деца до 1 година, с повишен риск за възникване на витаминД дефицит се препоръчва ежедневно допълнителен прием на 400 IU;

За деца и младежи от 1 до 18 години – 600 IU/ден;
За възрастни препоръчителната доза също е 600 IU/ден;

 

Трябва да се има предвид съдържанието на витамин Д в обогатените адаптирани млека:
В 30 мл адаптирано мляко, се съдържат 100 IU витамин Д.

  • Лечението на дефицит на витамин Д изисква прием на големи количества:

За кърмачета до 1 година:
2000 IU/ден, витамин Д2 или витамин Д3 за 6 седмици или
50 000 IU веднъж седмично за 6 седмици.

При серумни нива на витамин Д над 30 ng/ml се понижава дозата до 400 – 1000 IU/ден;
 

За деца от 1 до 18 години:
2000 IU/ден за 6 седмици или
50 000 IU веднъж седмично за поне 6 седмици,
След достигане на ниво над 30 ng/ml,  се преминава към 600 -1000 IU/ден.

 

Референции:

1.Vitamin D Deficiency and Related Disorders, Vin Tangpricha, MD, PhD; Chief Editor: Romesh Khardori, MD, PhD, 
2.Педиатрия, издателство „АРСО“, под редакцията на Проф. Д-р Д.Бобев и Доц. Д-рЕ.Генев – трето издание