Вирусът SARS-CoV-2, който причинява COVID-19, засяга и децата. В повечето случаи при тях имат леко протичане и се налага единствено симптоматично лечение. (Отпечатъкът на пандемията върху децата)

 

Установено е, че инкубационният период е между 1 и 14 дни, средно 3 до 7 (което означава 6,4 дни). Въпреки това са описани и по-дълги инкубационни периоди (до 24 дни). В повечето докладвани случаи децата са имали близък контакт с болни с ковид в семейството.


Кои са най-често срещаните симптоми при децата?

До момента най-честите оплаквания при децата с COVID – 19 са:

 • Кашлица;
 • Фарингеален еритем (зачервено гърло);
 • Температура;

Други чести оплаквания са:

 • Диария;
 • Гадене;
 • Хрема
 • Повръщане
 • Запушен нос;
 • Миалгия (болки по мускулите);
 • Коремна болка;
 • Конюнктивит;
 • Загуба на вкус и обуняние;
 • Недостиг на въздух;
 • Изключително рядко – обрив;

Много голям е процентът на безсимптомно протичащо заразяване при децата. Тези, при които се развива инфекциозен процес, най-често имат висока температура и кашлица. 


В част от случаите преобладават стомашно-чревните прояви, успоредно с повишената температура, децата започват да се оплакват от стомашни болки, появяват се диария и/или повръщане.


Описани са редки случаи на неврологично засягане, както и с поява на обрив (папуло-везикуларен екзантем).

 

Какви са рисковите фактори за тежко протичаща COVID -19 инфекция?

Децата, които са с висок риск за тежко протичане на инфекцията, остават тези с подлежащи заболявания (вродени сърдечни малформации, бронхопулмонална хипоплазия, аномалии на дихателна система, тежко недохранване и др.), както и имунокомпрометираните(при провеждано продължително имуносупресивно лечение).

 

Следните индикатори са прогностични за по-тежко протичаща инфекция при децата:

 

 1. Диспнея, дихателна честота (ДЧ > 50/мин при деца от 2-12 г.;  >40/мин при деца от 1-5г.; >30/мин, за деца над 5 години (ДЧ измерена в спокойно състояние, при нормална температура и без плач);
 2. Персистираща температура, повече от 3-5 дни;
 3. Нарушено съзнание, летаргия, сънливост;
 4. Наличие на увеличени миокардни, чернодробни ензими и лактатадехидрогеназа;
 5. Необяснима метаболитна ацидоза;
 6. Данни от образни изследвания за двустранни или множество лобарни инфилтрати, плеврален излив или бърза прогресия на състоянието за кратък период;
 7. Възраст под 3месеца;
 8. Наличие на извънбелодробни усложнения;
 9. Бактериална суперинфекция или коинфекция с други вируси;

 

При голяма част от децата с COVID-19, е установена и коинфекция с други патогени: грип А, В, микоплазма, RSV (respiratory syncytial virus) и CMV(cytomegalovirus);

Лабораторни промени

Все още не е установена тенденция за конкретни лабораторни изменения при деца с потвърдена инфекция. Промените при леко протичане са леки и неспецифични:

 • Лимфопения;
 • Завишен CRP;
 • Ускорена утайка;

При по-тежко протичане и настъпващи усложнения се установяват:

 • Повишен миоглобин и креатинкиназа (MB, CPK);
 • Увеличен прокалцитонини;
 • Завишен d- dimer и др.;

Образни изследвания

Те се налагат при съмнение за белодробно засягане. При деца с COVID-19 пневмония, на рентгенография се установяват данни за двустранни периферни засенчвания по типа „матово стъкло“ и зони на консолидация.

На компютърна томография се визуализират:

 • Засенчвания тип „матово стъкло“;
 • Консолидация с придружаващо хало;
 • Двустранни извицести засенчвания;
 • Интерстициални изменения;

Какво е лечението?

Деца с доказана COVID-19 инфекция и леки или средно тежки прояви (кашлица, температура, фарингит или други леки респираторни прояви) могат да бъдат проследявани амбулаторно, освен ако не страдат от хронични заболявания или подлежащи състояния, които определят повишен риск за тежко протичане.

 

При амбулаторно наблюдение се препоръчва адекватен прием на течности през устата и симптоматично лечение, съобразно клиничните прояви:

 

При засягане на горни дихателни пътища;
Фарингит и назофарингит;
Остър гастроентерит;

 

Адекватният прием на витамин Д е нужен за нормалния костен растеж. Приемът на добавка, по-скоро следва да покрива дневните нужди, поради ограничения достъп до разходки и слънчева светлина заради условията на карантина. Не се препоръчва приемът на по-големи дози от тези покриващи дневните нужди.

 

Състоянието на детето трябва да бъде проследено и адекватно оценено от една страна от възрастните, които се грижат за него, а от друга и от лекуващия лекар. Влошаване в състоянието се наблюдава средно след около седмица. Не отлагайте консултацията с лекар при проява на нови симптоми, влошаване на вече налични оплаквания, задържане на висока температура, повече от 3 дни, промени в дишането, нарушено хранене и прием на течности и др.

 

Библиография:

1. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Children Updated: Oct 10, 2021 
Author: Ayesha Mirza, MD; Chief Editor: David J Cennimo, MD, FAAP, FACP, FIDSA, AAHIVS
https://emedicine.medscape.com/article/2500132-overview#a5
2. Children and COVID-19: State-Level Data Report
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-state-level-data-report/
3. Guidance COVID-19: paediatric surveillance
Description and contact details of PHE paediatric surveillance programmes for COVID-19.
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-paediatric-surveillance#paediatric-surveillance-for-covid-19-at-public-health-england-phe
4. COVID-19 Единен информационен портал,Актуална статистика в България
https://coronavirus.bg/bg/statistika