При поглъщане на чуждо тяло от дете то може да попадне или в дихателните пътища, или в храносмилателната система. Ако то попадне и остане в хранопровода, могат да настъпят опасни и животозастрашаващи усложнения, като перфорация (пробив) и сепсис.

 

Поглъщането на чуждо тяло в огромен процент от случаите (80%) се случва при децата между 6 месеца и 3 години. Най-често се касае за монети и части от играчки. Те „засядат” обикновено в горната част на хранопровода. Чуждото тяло в хранопровода е едно от спешните състояния в медицината.


 

Как да разберем, че детето е погълнало чуждо тяло?

Невинаги това се оказва толкова лесно. В около 30% от случаите не е налице симптоматика или оплакванията са неспецифични. Затова е необходимо целенасочено да се разпитва за епизод на задавяне или внезапна, новопоявила се кашлица.

 

Известно време след това се появяват симптомите, които могат да включват: повишено слюноотделяне, отказ от храна, болки при преглъщане, повръщане, болки в гърдите или шията. Ако чуждото тяло е на самия вход на хранопровода, е възможно да има и симптоми от страна на дихателната система – цианоза, стридор, „свирене” в гърдите, задух и други.

 

Какви изследвания са необходими?

При съмнение за чуждо тяло в хранопровода е необходимо на първо място да се направи рентгенография, понякога в различни проекции в зависимост от вида на чуждото тяло и позицията, която то заема в езофага. При поглъщане на монета, тя ясно се вижда на рентгенографията. В този случай обаче е много важно състоянието да се отдиференцира от поглъщане на плоска батерия. На рентгенографията последната изглежда като монета, но отличаващата характеристика е, че батерията има двоен контур. Поглъщането на батерия е много по-опасно, тъй като тя може да предизвика тежки изгаряния и некрози на околната тъкан. В този случай е нужно да се действа в спешен порядък, за да се отстрани батерията възможно най-бързо. В рамките на 1 час тя може да предизвика изгаряне на лигавицата на хранопровода, а в рамките на 4 часа – на цялата му стена.

 

NEWS_MORE_BOX

 

В някои случаи може да се касае за поглъщане на рентгенонегативно чуждо тяло. То не може да бъде визуализирано с нативна рентгенография. В този случай се препоръчва да се пристъпи директно към ендоскопия. Друг подход, който повечето автори обаче отричат, е да се извърши образно изследване с контрастна материя. То не се препоръчва, тъй като могат да настъпят някои усложнения, като например аспирация на контрастната материя и развитие на дихателна недостатъчност.

 

Какви са възможните усложнения?

При установяване на чуждо тяло в хранопровода е важно да се определи какъв е рискът от настъпване на перфорация и засягане на намиращите се в съседство дихателни пътища – трахея, ларинкс. Ако това се случи може да настъпи бързо влошаване в общото състояние и развитие на тежка и животозастрашаваща дихателна недостатъчност.

 

Какъв е терапевтичният подход?

Какъв трябва да е точният терапевтичен подход зависи от вида на чуждото тяло, разположението му в хранопровода и наличието на оплаквания. Нужна е индивидуална преценка и изготване на план за поведение за всеки отделен случай. В по-голямата част от случаите се извършва ендоскопско отстраняване на чуждото тяло. То трябва да се извърши в условията на спешност, когато се касае за батерия, остри предмети, както и при наличие на симптоми от страна на дихателната система.

 

При асимптомни пациенти може да се предпочете изчаквателният подход. В този случай детето се наблюдава в рамките на 24 часа дали чуждото тяло няма спонтанно да премине към стомаха. Ако това не се случи, се пристъпва към инвазивна манипулация, с която се отстранява чуждото тяло.