Бронхо-пулмоналната дисплазия е хронична белодробна болест, която се развива при недоносени деца с респираторен дистрес синдром, лекувани с кислород и механична вентилация. До 30% при бебетата на апаратна вентилация и особено при родените под 32 гестационна седмица и тегло под 1500 г.

 

Основни фактори за развитие на бронхо-пулмонална дисплазия


  • Недоносени деца, обикновено с тегло под 1500 г.
  • Тежка дихателна недостатъчност с необходимост от продължителна апаратна вентилация и кислородотерапия.
  • Възникване на усложнения по време на лечението – персистиращ артериален канал, интерстициален белодробен емфизем, инфекции и редица други фактори, свързани с белодробната незрялост, кислородната токсичност, баротравма, дефицит на вит. А, вит. Е и т.н.

Патоморфологичните промени се развиват в 4 основни стадия:

  • Период на остър респираторен дистрес – 2-3-ти ден.
  • Светъл период (на регенерация) – 4-10-ти ден.
  • Преход към бронхо-пулмонална дисплазия - 10-20-ти ден.
  • Бронхо-пулмонална дисплазия – след 30-я ден.

Клиника

Симптомите може да се развият веднага или до 3 дни след раждането. Най-често първият симптом на хронични белодробни заболявания е затруднено дишане. Децата използват шията, гърдите и коремните мускули, за да дишат. Чува се хриптящ звук, произвеждан заедно с дишането, влажни хрипове, траен инспириум, епизоди на брадикардия и др. Кожата на бебето е бледа или има петна по нея. Диагнозата се поставя въз основа на клинични и рентгенологични критерии. При рентгенография на гръдния кош се установява намален обем на белите дробове, зони с ателектази и хиповентилация, белодробен емфизем.

 

Лечение

Децата с бронхо-пулмонална дисплазия имат повишени енергийни нужди. Ранното и пълноценно парентерално хранене е предпоставка за ограничаване и по-бързо възстановяване на белодробните поражения. Препоръчва се ранно захранване с кърма. Кърмата, освен основните хранителни вещества и енергия, доставя и микроелементи, които не се съдържат в разтворите за парентерално хранене.

NEWS_MORE_BOX

 

Медикаментозното лечение включва диуретици, като фурантрил; бронходилататори; кортикостероиди по различни схеми; белодробни вазодилататори и антибиотици. При децата с бронхо-пулмонална дисплазия се наблюдава по-висока честота на инфекции на дихателните пътища (10 пъти по-голяма при недоносените), които допълнително усложняват белодробната функция и налага провеждането на антибиотично лечение.

 

Профилактика

  • Кортикостероидна профилактика на хиалинно-мембранна болест.
  • Щадящи методи и параметри на обдишване на апаратната вентилация.
  • Кислород в ниски концентрации.

 

Антенаталното (преди раждане) приложение на кортикостероиди за ускоряване на съзряването на белия дроб, сърфактант терапията и по-щадящите методи на обдишване водят до намаляване честотата и тежестта на заболяването.

 

Децата с бронхо-пулмонална дисплазия се изписват в къщи към 2-3 месечна възраст, когато не е необходима кислородотерапия.