Понятията бронхит и бронхиолит са медицински термини със сходно звучене, които описват възпалителен процес, засягащ долни дихателни пътища (ДДП). Бронхиолитът е заболяване типично за ранната детска възраст. При деца под 2 години, с остра инфекция на долните дихателни пътища, обичайно се засягат терминалните бронхиоли. По определение бронхиолитът представлява остро инфекциозно заболяване на долни дихателни пътища, което обхваща терминалните бронхиоли с диаметър под 2 мм и води до тяхната обструкция. В ежедневната практика терминът се използва за описване на клиничен синдом от диспнея и свиркане при деца до 2 години.


Бронхитът засяга предимно възрастните и по-големите деца. Според определението остърият бронхит представлява възпаление на долните дихателни пътища - бронхи, при което се уврежда лигавицата и нараства производството на слуз. Определение за хроничен бронхит при деца няма точно дефинирано, приема се обичайно това за възрастните – наличие на продължителна отхрачваща кашлица, за поне 3 месеца, в последните 2 години. (Някои приемат и за достатъчно и наличието на продуктивна кашлица за повече от 3-4 седмици, въпреки приложеното лечение). Рецидивиращият бронхит се повтаря повече от 3-4 пъти за две последователни години.


Най-често както бронхиолитът, така и бронхитът се причиняват от вируси.Бронхиолитът при 75 до 90% се дължи на респираторно-синцитиалния вирус (RSV). Бронхитът е сред 5-те най-чести причини за посещение при лекар. При деца над 6 години може да се касае и за първична бактериална инфекция.

 

Какво е клиничното протичане – прилики и разлики

Бронхиолитът започва като банална вирусна инфекция на горни дихателни пътища (ГДП):
Хрема и кашлица, субфебрилитет, умерена интоксикация, капризно хранене и затруднен прием на течности. Постепенно състоянието се влошава, с напредваща тахидиспнея и прояви на остра дихателна недостатъчност – синкав цвят на кожата, ноздрено дишане, тахидиспнея (учестено и затруднено дишане, до 80 – 90/мин), участие на допълнителна дихателна мускулатура (югуларен, интеркостален и абдоминален тираж). Затруднена е предимно експираторната фаза (издишването). При недоносените и новородените се наблюдават ритъмни нарушения на дишането, апноични паузи, като те могат да бъдат и първата проява на заболяването.


При преглед се установяват двустранно отслабено везикуларно дишане, с удължен експириум и сухи свиркащи хрипове. учестена сърдечна дейност. При развитие на пневмония започват да се долавят и дребни влажни хрипове паравертебрално.


Бронхитът започва с хрема, висока температура, болки по мускулите и гърба и общо неразположение. Продължителността е около 2-3 дни при респираторно-синцитиален и парагрипен вирус, докато при други, оплакванията могат да траят и около 2 седмици.


При преглед се установява грубо везикулзрно дишане и единични сухи свиркащи хрипове. В последствие се появяват и средни влажни хрипове,предимно в белодробните основи и паравертебрално.


Обструктивният бронхит е особена форма, при която за разлика от бронхиолита, от първия ден стартира с бронхообструктивен синдром. Децата са в леко до средно увредено общо състояние и неспокойни. Има изразена тахипнея и експираторна диспнея. При преглед се установява хиперсонорен перкуторен тон, двустранно везикуларно дишане с удължен експириум, сухи свиркащи хрипове двустранно. Състоянието трудно се разграничава от бронхиолита.
 

Референции:

1. Pediatric Bronchitis, Patrick L Carolan, MD; Chief Editor: Girish D Sharma, MD, FCCP, FAAP
2. Bronchiolitis, Nizar F Maraqa, MD, FAAP; Chief Editor: Russell W Steele, MD

3. Nelson Textbook of Pediatrics Elsevier eBook on VitalSource, 20th Edition by Robert M. Kliegman, MD, Bonita F. Stanton, MD, Joseph St. Geme, MD and Nina F Schor, MD, PhD;