Атопичният дерматит представлява хронично-рецидивиращо заболяване с кожна проява, което се дължи на имунологична реакция. Клиничното протичане може да бъде разнообразно, от леки и незабележими отклонения, до тежко кожно засягане. В най-тежките случаи атопичният дерматит повлиява негативно дори на нормалния растеж и развитие на детето.


Лечението включва адекватна хидратация на кожата, избягване употребата на алергизиращи препарати за пране и почистване, приложение на локални противовъзпалителни средства, системни антихистамини и при наличие на вторична кожна бактериална инфекция  - приложение на антибиотици.

 


Атопичен дерматит – не е равно на екзема

Въпреки взаимозаменяема употреба на двата термина, те не са еквивалентни!
Екземата представлява типична кожна реакция, която може да се дължи на атопичен дерматит (най-често), но също така и на редица други причини. Контактният алергичен дерматит, себорейният дерматит, нумуларната екзема и други са сред възможните причини за развитие на екзематозна реакция. Тя може да бъде остра, подостра или хронична, в зависимост от хода на протичане.

 

В по-голямата част от случаите състоянието напълно изчезва в зряла възраст, но при 20 до 40% има оплаквания или се задържа и на по-късен етап. Повечето деца израстват дори най-тежките форми, като при контакт с иританти кожата се възпалява със зачервяване и сърбеж.

 

Причини за възникването и патофизиологични механизми

Атопичният дерматит се дължи на комбинацията между генетични и външни фактори. По отношение на генетичното предразположение е установено че рискът за развитие на атопичен дерматит достига около 60% при наличие на един засегнат родител и нараства до 80%, ако състоянието се наблюдава и при двамата родители.


Наличието на мутация в гена, кодиращ епидермалния структурен протеин флагрин (FLG), причинява значителни дефекти на нормалната епидермална бариера, които позволяват преминаването на алергени и съответно развитието на дерматит. Дефектите в молекулата на флагрина водят до по-тежко протичащ дерматит, с развитие в по-ранна детска възраст. Повишена е системната чувствителност към алергени и при голяма част от децата в последствие се развива астма.


В процес на проучване е връзката между атопичен дерматит и различни пренатални фактори.


Установено е, че при доносени кърмачета, родени от майки с гестационен диабет по време на бременността, рискът за поява на атопичен дерматит до 6-годишна възраст нараства 8 пъти. От друга страна, тази зависимост не се установява при недоносените новородени от майки с гестационен диабет.
 

Референции:

1. Pediatric Atopic Dermatitis Treatment & Management
Updated: Jul 27, 2022 
Author: Robert A Schwartz, MD, MPH; Chief Editor: Dirk M Elston, MD;

2. Nelson Textbook of Pediatrics Elsevier eBook on VitalSource, 20th Edition

by Robert M. Kliegman, MD, Bonita F. Stanton, MD, Joseph St. Geme, MD and Nina F Schor, MD, PhD;