Новороденото се ражда с цял набор от примитивни рефлекси, които имат отношение към оцеляването му през първата година от живота. Примитивните рефлекси представляват вроден автоматичен двигателен отговор и се сформират още по време на вътреутробното развитие. Постепено те се интегрират - затихват (автоматичният отговор изчезва и се заменя от волеви движения).

 

Този преход е част от нормалното нервно-психично развитие. Интергрирането на вродените рефлекси позволява качествена промяна в движенията от тромави към по-естествени и спонтанни, добър контрол на осевата мускулатура и придобиване на целенасочени, добре координирани волеви моторни умения, срещу гравитацията. Всичко това повлиява обучителните умения на детето и на по-късен етап от живота.Асиметричен тоничен шиен рефлекс възниква около 18 гестационна седмица и е най-силно изявен между 1- и 4-месечна възраст. Постепенно затихва в периода от 3- до 9-месечна възраст. Този рефлекс се активира при движение на главата в ляво или дясно, това движение предизвиква ипсилатерално изпъване на горния и долния крайник и флексия на противоположните крайници. Този рефлекс е в основата на добрия тонус и стабилност на позата, големи и фините моторни умения, следенето на предмет с очи и преминаването на срединната линия, а на по-късен етап за четенето и координацията на лява и дясна ръка.


Широко се дискутира ролята му, според едната от хипотезите той позволява на бебето да наблюдава собствените си ръце и спомага за установяването на координация между очите и ръцете.


Обичайно асиметричният тоничен шиен рефлекс изчезва до около 6-месечна възраст. По-късната задръжка води до забавяне в развитието на детето. Могат първоначално да се наблюдават проблеми с баланса, в седнало или изправено положение, както и при движение на главата на ляво и на дясно. Децата имат затруднения с обръщането, кръстосването на крайниците и преминаването на срединната линия, на по-късен етап и при следене на текст опити за писане и координация.


Асиметричният тоничен шиен рефлекс може да бъде задържан в резултат на неврологични увреждания, установена е повишена честота на състоянието при деца с повишен перинатален риск за церебрална парализа и нарушения в развитието на по-късен етап. Мозъчно-съдови инциденти и травми са други възможни причини за задръжка на асиметричен тоничен шиен рефлекс.

 

Как се интегрира асиметричен тоничен шиен рефлекс?

Независимо от причината довела до състоянието, овладяването на нови умения може да стане едва след интергрирането на примитивните рефлекси. Постепенно се въвеждат фактори, провокиращи опорно-двигателна система, като упражнения срещу гравитацията, както и по-сложни движения за преодоляването.


При кърмачетата, интеграцията става в хода на игра и при поставянето по корем. Търсенето и опитите да уловят обекти с лице към пода, подпомага за потискането на асиметричен тоничен шиен рефлекс.

 

Референции:

1. Tonic Neck Reflex
Cristine K. Arcilla; Renato C. Vilell;
2. Walking David A. Rosenbaum, in Human Motor Control;