Апендицитът представлява възпаление на апендикса – вермиформено образувание в началото на дебелото черво, богат на лимфоидна тъкан. Острият апендицит е сред най-честите причини за внезапна поява на коремна болка и най-честото състояние, което води до спешна хирургична интервенция при децата.

 

Апендиксът може да е въвлечен и в хронични възпалителни процеси.Острият апендицит има класически симптоми, които включват: коремна болка, температура и повръщане. Но въпреки това диагнозата може да бъде много трудна, тъй като невинаги се наблюдават типични оплаквания.


Изключително важно е своевременното диагностициране поради рисковете от усложенения при забавяне. Напредването на процеса води до руптура и съпътстващи усложения особено при по-малките деца. Благодарение на образните изследвания се наблюдава значително по-бърза реакция и все по-малко случаи на руптура.


Дефинитивното лечение е апендектомия – хирургично отстраняване на апендикса. В началото още с поставянето на диагнозата се стартира антибиотична тераипия и обезболяване. Пациентът остава под интензивно наблюдение и мониториране.

 

Причини за възникване на апендицит

Острият апендицит е сложно заболяване, при което освен вариации в клиничното протичане, може да има разнообразна етиология и патофизиология. Според една от теориите апендицитът може да се дължи на обструкция на лумена, като при деца най-често тя настъпва в резултат на лимфоидна хиперплазия. Причините за самата лимфоидна хиперплазия са спорни, но се предполага ролята на дехидратацията и вирусните инфекции. Възможно е обструкцията да се причини от стомашно съдържимо.


В редки случаи се касае за погълнато чуждо тяло или паразитоза или възпалителна стриктура.


Съществува теория и за инфекциозна етиология (поради наличието на малки епидемични взривове). Предполага се и ролята на генетичните фактори. Въпреки високата честота състоянието не е напълно изяснено по отношение на етиологията и патофизиологията.


Апендицитът е рядко срещано в кърмаческа възраст и сред новородените, но от друга страна при тях липсват типичните оплаквания и насочващи белези за конкретното засягане на апендикса. Това води до по-трудно диагностициране и негативни последици.


Нетипично протичане се очаква при някои особени групи:

  • При имуносупресирани пациенти;
  • Пациенти с подлежащи неврологични проблеми;
  • Деца, които към момента на настъпване на апендицита са били на антибиотична терапия.

 Твърде вероятно е да се касае за перфорaция на апендикса, ако:

  • При деца под 6 години оплакванията са с давност повече от 48 часа;
  • Детето се оплаква от генерализирана болка, тахикардия и фебрилитет над 38 ᵒС;
     

Библиография:

1. Nelson Textbook of Pediatrics Elsevier eBook on VitalSource, 20th Edition
by Robert M. Kliegman, MD, Bonita F. Stanton, MD, Joseph St. Geme, MD and Nina F Schor, MD, PhD;
2. Pediatric Appendicitis Clinical Presentation, Adam C Alder, MD; Chief Editor: Carmen Cuffari, MD