В класическия случай при апендицит децата отказват да се хранят, оплакват се от болка с ирадиация към долния десен квадрант на коремна стена. Повишената температура и повръщането се наблюдават в 60% от случаите.


Ако настъпи перфорация на апендикса, настъпва краткотрайно подобрение на болковия синдром, което се последва от развитието на перитонит и силна разлята болка, която обхваща целия корем.


Болката рядко има внезапно начало. Трябва да се отдиференцира от състояния като волволус, торзио на тестиса, торзио на яйчник или чревна инвагинация. При първоначална локация на болката в десен долен квадрант, може да се касае и за силен запек.При напредване на процеса възпалението обхваща париеталния перитонеум, болката става по-интензивна, ясно локализирана и продължителна. Тази промяна в болковия синдром обичайно липсва при другите състояния. Атипични болкови оплаквания се наблюдват при 40- 45% от случаите, като е възможно дори болка при уриниране, ако е засегнат малкият таз.


Прегледът включва изследване на коремна област. Първо се уточнява къде детето изпитва болка. Ако е достатъчно голямо, може да посочи с пръст и да опише какво усеща. Палпацията започва от неболезнена зона, обичайно от левия долен квадрант по обратна на часовниковата стрелка посока. Наблюдава се изражението му по време на палпация, докато се задават разсейващи въпроси.


Повърхностната палпация търси внезапно неволево съкращение на правите или коси коремни мускули-мускулна резистентност, т.нар.“defance musculare”.  В ранните етапи тя може и да липсава. При по-малките деца е по-вероятно да се наблюдава дифузна болка и перитонит, поради недоброто развитие на оментума и съответно невъзможност за ограничаване на възпалението.


При типични прояви мускулна резистентност се проявява в точката на Mc Burney, в долен десен квадрант. Самият апендикс може да е разположен в множество позиции, което значително променя зоната на чувствителност и реакцията на пациента.


При латерално разположение реагират мускулатурата по фланговете. 


При ретроцекално може да липсват оплаквания, докато не настъпи перфорация.


Търси се симптомът на Rovsing – болка в десен долен квадрант при палпация или перкуся в ляво.


Засягане на m.psoas се установява като детето се поставя да легне на лявата страна и се прилага хиперекстензия на десния крак в тазобедрената става. При наличие на болка вероятно се касае за възпаление, засягащо съответния мускул (ретроцекален апендицит).


Търсенето на симптома на Блумберг (силна болка след дълбока палпация и рязко отпускане на коремна стена) е изключително болезнено и е твърде вероятно да доведе до загуба на доверие в изследващия лекар отстрана на детето.


Освен локалния статус, следва и преглед по системи. В зависимост от възрастта на детето е възможно да се наложи ректален преглед (за отдиференциране на ректални фисури или травми), изследване на пикочополова система, изследване на малък таз.
При атипично протичане могат да липсват един или повече от гореизброените признаци.
 

Библиография:

1. Nelson Textbook of Pediatrics Elsevier eBook on VitalSource, 20th Edition
by Robert M. Kliegman, MD, Bonita F. Stanton, MD, Joseph St. Geme, MD and Nina F Schor, MD, PhD;
2. Pediatric Appendicitis Clinical Presentation, Adam C Alder, MD; Chief Editor: Carmen Cuffari, MD