Анорексията е хранително разстройство най-често срещано сред млади момичета, по-рядко момчета. През този период обаче те продължават своя растеж, оформя се костната система. С анорексията се повишава риска от остеопоротични изменения в костта и предразположеност към фрактури.

Риксът от такива се определя добре с двойно енергийната рентгенова абсорбциометрия. В проучване в Масачузец учени се опитват да кога започва промяната в костното вещество - преди това да е клинично изявено.

С помощта на контрастна Компютърна Томография се установяват дискретни разлики между момичета с анорексия и такива без, като двойноенергийната рентгенова абсорбциометрия не може да ги регистрира. Очевидно последната не е удачно средство за контрол над костното развитие при недохранване. Компютърната Томография от друга страна дава възможност за по-детайлно изследване при ниско лъчево натоварване.