Адаптацията на бебета и малки деца при прием в ясла или детска градина е строго индивидуален процес. Според психолози и педагози този период преминава през три основни форми – лека, средна и тежка.


Ето защо е важно по време на адаптационния период да се следва темпото на детето. Обикновено при бебета адаптацията преминава по-леко, защото нивото на осъзнатост не е толкова висока, както след навършване на 18 месеца.


Продължителността на адаптацията може да продължи седмица, две и дори в някои случаи месец. Това налага предварителна подготовка вкъщи, както и работа на самия родител върху нагласата си, особено когато е имал някакви страхове и негативни преживявания, свързани с детски заведения.Необходимо е родителите да отделят средно между две и пет седмици за адаптация, като е препоръчително по време на този период да не внасят промени в ежедневието на детето. Такива промени включват обучения за заучаване ходенето на гърне, обличане и други.


Предварително може да се поиска консултация с учителите относно предстоящата адаптация за насоки. За определяне формата на адаптация се вземат предвид критерии като емоционално състояние на детето, отношението му към възрастни и връстници, състояние на съня и апетита, както и не на последно място честота и продължителност на боледуване.


При възможност детските заведения правят поетапен прием на нови деца, тъй като това позволява повече внимание за адаптиращите се и по-малко хаос за останалите, какъвто е нормално да се внесе в началото.


Провеждат се специални игри-занимания, насочени към подобряване на психоемоционалното състояние на децата. Те се запознават със заобикалящата среда.
Препоръчително е „раздялата“ с родителите да бъде кратка, без отстъпване, тъй като в противен случай децата използват тези моменти като стратегия за манипулация.
Ако детето има любими предмети вкъщи, те могат да бъдат взети, за да му напомнят за дома и адаптирането да върви по-плавно.


Както воденето, така и вземането от детска градина може да бъде под някаква форма на ритуал – например разходка или пеене на песни по пътя.


През адаптационният период родителят посещава заедно с детето детската градина през първите три дни. Но в заведения с много деца тази методика често се пропуска.


Престоят трябва да е съобразен с времето за свободна игра. Първата раздяла протича в рамките на около 15 минути, като ако детето се успокои в рамките на това време, „раздялата“ се смята за успешна и времето започва да се увеличава постепенно. Ако детето продължи да плаче, търси родителя си и не се заиграва с децата, както и ако не може да бъде разсеяно и не поддържа контакт с служителя, работещ с него – раздялата се смята за неуспешна. Поради което се налага започване на всичко отначало.


Референции:
W.Sears, M. Sears; The Baby Book.