Зъбите се разполагат в устната кухина, като са интегрирани в околните пародонтални тъкани - гингива, периодонтални влакна и кост. Здравето на всички тези компоненти се намира в силна многопосочна връзка - при влошено състояние на зъбите страдат и останалите тъкани.

 

1. Какво е дентален гранулом?


Зъбният гранулом представлява резултата от хронично зъбно възпаление и инфекция, които преминават през каналите на зъба, и излизат в костта около върха на зъбния корен. Това е хроничен грануломатозен локализиран периодонтит. Той е реакция на имунната система, която се опитва да ограничи разпространението на болестотворните причинители в костта. Представлява окръглена зона на възпаление в костта, което предизвиква нейното стопяване и образуването на нейно място на гранулационна тъкан. Грануломната тъкан е патологично променена тъкан, често обградена от съединително-тъканна обвивка. Това капсулиране на инфектираните тъкани, което се получава, не елиминира възпалението, а го превръща в хронично огнище на инфекция.

 

2. Какви са симптомите?

Такова огнище на инфекция е латентно, безсимптомно или с незначителна болезненост и тежест при голямо натоварване. Често се открива случайно на рентгенографии, направени по друг повод. При определени условия - прекомерно количество на инфекциозния агент, потискане на имунната система (например при настинка), то може да се активира. Този процес се нарича екзацербация - обостряне на хроничното възпаление.

 

При локализирания хроничен периодонтит това се изразява в остра, спонтанна, силна, постоянна, пулсираща болка. Засегнатият зъб се чувства по-висок от другите, силно болезнен е при дъвчене, натиск или дори допир с език. Болката почти не се повлиява от аналгетични лекарствени средства. Вспоследствие се появява подуване - абсцес, възможно е повишаване на телесната температура и увеличаване и болезненост на лимфните възли.

 

При екзацербиране на хрочничния периодонтит тези промени настъпват за около 3-4 дни, а образуването на периапикален абсцес - дори за няколко часа.

 

3. Какви са причините за образуването на хроничния грануломатозен локализиран периодонтит?

Най-голяма част от тези периодонтити се дължат на инфекция, която преминава през каналите на зъбите. Това се получава вследствие на усложненията от нелекувания зъбен кариес - възпаление и инфектиране на пулпната тъкан, която е неразривно свързана с периодонталните тъкани (тези, около корените на зъба). Може да се развие първично хроничен процес вследствие на слаба инфекция и добри реактивни способности на организма.

NEWS_MORE_BOX

 

В други случаи грануломът се образува при хронифициране на острите периодонтити. Те от своя страна могат да се образуват вследствие на инфекция или травма - остра или хронична.

 

4. Може ли да се образува гранулом на ендодонтски лекуван зъб?

Да, дори в повечето случаи грануломите се откриват при девитализирани (умъртвени) зъби, чиито коренови канали не са добре излекувани и деконтаминирани.

 

5. Как се лекува денталният гранулом?

Съвременният подход в денталната медицина е към съхраняване на всеки зъб. Затова се предпочита консервативният подход - ендодонтско лечение (лечение на кореновите канали) с дезинфекция на кореновите канали и тяхното запечатване. Често пъти се налага това лечение да бъде продължително, когато каналите са силно инфектирани.

 

След кореновото лечение зъбът се проследява на регулярни интервали с рентгенографии, за да се установи дали грануломът намалява и протича ли оздравителен процес.

 

За съжаление, в някои случаи зъбните канали не могат да бъдат обработени, поради различни причини. В тези случаи се прибягва до хирургични интервенции - отрязване на върха на корена му - апикална остеотомия или в краен случай екстрахиране на зъба.