Зъбната плака се формира за часове и това налага редовно провеждане на орална хигиена. Важен момент в личната орална хигиена е определянето на броя и продължителността на процедурите.

 

Прието е, че измиването на зъбите трябва да става два пъти на ден - сутрин и вечер след хранене. Вечерното почистване има изключително важно значение, особено при децата, тъй като по време на сън слюнченият ток и буферният капацитет намаляват, а се увеличава вискозността на слюнката.


 

Това е предпоставка за по-бързо отлагане на плака, а неотстранената вечер създава по-висок кариесогенен потенциал и предпоставка за натрупване на зъбен камък.

 

Другият важен момент е определянето на продължителността на почистване. Важно е да се знае, че почистване по-малко от една минута, не осигурява качествено отстраняване на плаката, а оптималното почистване варира от две до три минути. При децата почистването трябва да става с помощта на родителите до установяване на стабилен навик.

 

За поддържане на здрави венци е необходимо поддържане на добра лична хигиена. Тя може да бъде реалност чрез използването на четка за зъби, паста и конци за зъби, интердентални четки. Не на последно място е редовното посещение при денталния лекар.

NEWS_MORE_BOX

 

Ефективното въздействие на четките е само по достъпните зъбни повърхности, каквито са вестибуларните, оралните и дъвкателните повърхности при молари и премолари. Абразивите в пастите помагат за отстраняване на плаката по трудно достъпните места, а пространствата между зъбите трябва да се почистват с дентални конци или четчици за тези места.

 

Редовната употреба на денталния конец след вечерното измиване на зъбите намалява риска от апроксимален кариес и възпаление на интерденталната папила. Употребата на дентални конци е станала част от оралните грижи, за да допълни четкането. Конецът може да бъде с различна дебелина и вид, с или без восъчно покритие.

 

Ако има достатъчно място се използва по-дебел конец, а при недостиг - по-тънък. В детската възраст най-препоръчваното средство са конците без или със държател. Интерденталните четчици се препоръчват на деца с ортодонтски проблеми.

 

Инструкции за използване на конец за зъби

 

 1. Взимате 40 сантиметра конец и го навивате около средните пръсти, като оставяте 10 см между тях. Задръжте конеца между палеца и показалеца, така че да останат 3 см между палците.
 2. Използвайки трионообразни движения, плътно по зъбната повърхност се навлиза в междузъбното пространство. Може да е трудно, ако има плътни контакти. Не трябва да се нараняват венците.
 3. Притиснете конеца плътно около единия зъб и внимателно го вкарайте подвенечно с трионообразни движения.
 4. Изтеглете конеца до контактната точка с трионообразни движения и повторете процеса на съседния зъб.
 5. Изтеглете конеца с трионообразни движения и повторете за всички останали междузъбни пространства.
 6. Използвайте чист конец  за всяко ново пространство. Не се притеснявайте, ако в началото венците кървят слабо. При редовна употреба след известно време ще спрат.

 

Интерденталните четки се предлагат в различни размери. Важно е да се избере подходящ размер на почистващата част. Размерът на междузъбното пространство определя размера на четката. За оптимално почистване често се налага един пациент да използва няколко размера четки. Четката се поставя косо в междузъбното пространство. Извършват се движения напред-назад и обратно. Четката трябва да се изхвърли, когато филаментите се деформират.

 

Инструкции за използване на интердентални четки за зъби

 1. Винаги използвайте интерденталната четка без паста.
 2. Дръжте четката между палеца и показалеца. Другите пръсти могат да служат за опора върху брадичката. Вкарайте я отвън-навътре под подходящ ъгъл.
 3. Избягвайте остъргване на зъбите с металната сърцевина.
 4. Плъзгайте четката навън-навътре по цялата и дължина.
 5. Използването на различни ъгли може да увеличи контактната площ между зъба и четката.
 6. Слаб натиск с четката върху венците може да позволи почистване  малко под венечния ръб.
 7. С леко притваряне на устата се улеснява манипулирането, защото се намалява натиска на бузата. Също може да улесни вмъкването на четката.
 8. След почистване на всички зъби, измийте четката.