Възстановяването на различните дефекти на твърдите зъбни структури може да се извърши най-общо чрез директни и индиректни методи. Директните са тези, които се извършват само от лекаря по дентална медицина в рамките на едно или няколко посещения в стоматологичния кабинет (например пломби, бондинг).

 

Индиректните възстановявания се изработват от зъботехник в специализирана зъботехническа лаборатория. За целта лекарят по дентална медицина изпраща информация на зъботехника за състоянието на зъбите и захапката на пациента чрез отпечатъци от челюстите или чрез различни камери и софтуери за сканиране на зъбите. По този начин се изработват корони, частични корони (фасети, инлеи, овърлеи), мостове, цели и частични протези. Материалите, от които зъботехникът изработва различните конструкции изискват специална апаратура, за да бъдат завършени. Обикновено този тип възстановявания изискват повече от едно посещение в денталния кабинет.


 

Обвивната корона или просто корона представлява протезна конструкция, която възстановява целостта и/или естетиката на надвенечната част на зъба. Такъв вид възстановяване се прави предимно при умъртвени зъби, зъби с голяма загуба на твърди зъбни структури или много оцветени такива, при зъби, страдащи от проблеми в минерализацията и много крехки емайл и дентин и др. Короната покрива от всички страни надвенечната част от зъба и го предпазва от счупване.

 

Етапите за изработване на такъв тип конструкция са няколко в зависимост от материала и метода, който се използва. Във всички случаи първата стъпка е изпиляване на зъба и придаване на подходяща форма на оставащите зъбни структури. Зъбът се смалява, премахват се остри ръбове и се придава вид на „пънче“, което може да е съставено както от зъбни тъкани така и от различни материали за изграждане и пломба.

 

Следващият етап е изпращане на информация до зъботехническата лаборатория. За целта се вземат отпечатъци от двете челюсти (независими в коя челюст е зъба), като се регистрира и захапката на пациента, или се сканират зъбите чрез интраорална камера и специален софтуер. Описват се прецизно зъбът, които трябва да се възстанови, материалът, който ще бъде използван и цветът на бъдещата корона. Материалите, които могат да бъдат използвани, са много разнообразни, но най-често в естетичната зона се използват различни видове керамика, цирконий, метало-керамика (с по-лоша естетика). В дъвкателната зона на съзъбието могат да се поставят и чисто метални корони (неблагородни сплави, злато и др.), както и корони от всички естетични материали.

 

Следващата стъпка е в стоматологичния кабинет. В зависимост от метода и материала, който е избран може да има една или няколко проби на коронката. Последното посещение е за финално поставяне на конструкцията в устата на пациента. Първо стоматологът проверява дали захапката на пациента е непроменена от поставената корона. Ревизират се междузъбните контакти. Фиксирането се извършва чрез различни материали за циментиране или свързване на короната към подлежащите структури. В зависимост от материала и при правилно използване и добра грижа от страна на пациента, короните имат дълъг живот и са едни от най-сигурните възстановителни методи при повреда на зъбите.

 

Предимствата на възстановяване на зъби чрез обвивни корони са свързани с голямата здравина на тези конструкции. Разнообразието от материали, които могат да бъдат използвани осигуряват задоволяване на всички естетични изисквания на пациентите. Чрез короните може да се подобри и функцията на зъбите, както и да се поправи в известни граници позицията на отделен зъб в зъбната редица, откъдето се коригира захапката и може да се подобри дъвкателната функция.

 

Няма конкретни контраиндикации за поставяне на зъбна корона, освен алергии към различните материали. Недостатъците на метода са свързани с нуждата от изпиляване на твърди зъбни структури. По тази причина се смята, че той е по-инвазивен от бондингът например. Веднъж изпилен един зъб, не може да бъде възстановен по друг начин. При лошо изпълнена конструкция (лошо планиране от страна на стоматолога, или лоша зъботехническа изработка) може да се стигне до фрактура на коронката или на зъба, което да завърши с изваждане.