Частични корони е събирателно наименование за зъбни конструкции, които възстановяват част от надвенечните твърди зъбни тъкани. Този вид конструкции се изработва в зъботехническа лаборатория. Етапите на предаване на информация между лекаря по дентална медицина и зъботехника са същите като при изработването на цели (обвивни) корони.

 

Частичните корони биват различни видове - фасети, инлеи, овърлеи и др. Могат да бъдат изработени от различни материали - керамика, фотокомпозити, метали и др. Чрез тях се възстановява функцията, формата и естетиката на зъбите.


 

Фасетите представляват „люспички“ с малка дебелина, които служат за възстановяване на предната, видима зъбна повърхност, която предварително се подготвя чрез изпиляване. Поради факта, че се използват най-вече в естетичната зона, материалите, от които се изработват са с възможно най-голяма естетика. Най-често фасетите се изработват от различни видове дентална керамика, както и фотополимери. Цели се подобряване на естетиката, както и възстановяване на изгубената височина на зъбите.

 

Фасетите може да възстановяват само една повърхност (предната или задната), както и да бъдат различни комбинации между двете (частично възстановяване на предната и/или задната повърхност). Най-често се използват за поправка на зъби във видимата област - в зоната на усмивката, обикновено от пети до пети зъб в горна и долна челюст. За изработването им е необходимо да се спазва прецизен протокол за определяне на точния цвят и форма. Фиксирането на фасетите се извършва чрез различни видове композитни цименти или чрез фотокомпозит, в зависимост от материала, от който са изработени.

 

Инлеите са индиректни възстановявания, които обикновено възстановяват част от дъвкателната и междузъбни повърхности на зъбите от четвърти назад. Изработват се в случаите, когато има голяма загуба на твърди зъбни тъкани в дъвкателната зона и междузъбните контакти, както при живи, така и при умъртвени зъби. В същото време не са засегнати стените на зъбите откъм бузите и езика.

 

Материалите, използвани за изработка на инлеи са разнообразни - естетични или с цвят, различен от този на зъбите. От естетичните материали отново се използват керамики и фотополимери. Тъй като се възстановяват зъбни повърхност, които не са в естетичната зона, понякога се използват различни метални сплави - неблагородни (съдържат никел, хром и др.) или благородни (златни, платинени, сребърни).

 

Чрез инлеите се цели да се възстанови формата и функцията на съответния зъб. Може да се поправи и изгубена височина в следствие на различни вредни навици и хиперфункции. Фиксирането се осъществява чрез различни цименти - при металните конструкции се използват фосфатни, глас-йономерни цименти, а при естетичните конструкции - композитни цименти и фотополимери.

 

Овърлеите са вид частични корони, които възстановяват по-голяма загуба на твърди зъбни тъкани, като покрива минимум две зъбни повърхности, от които едната е откъм бузата или езика. Може да бъдат използвани както при живи, така и мъртви зъби. Чрез тези конструкции се постига възстановяване на функцията и формата на зъбите, а при употреба на керамики и фотополимери- и на естетиката. Възможните материали за изработка и фиксиране на овърлеите в устата са същите като при инлеите, в зависимост от случая и индивидуалните изисквания на пациента.

 

Предимствата на изброените индирекни конструкции е прецизно възстановяване на формата зъбите, голяма здравина и подобряване на фунциите на зъбите. Недостатъците са свързани с наличието на лабораторен етап, който удължава времето за завършване на работата. Възможност за разлепяне на конструкциите, както и отчупване.