Много разпространен метод за възстановяване на изгубени зъби са снемаемите протези. За разлика от мостовете, които се циментират върху опорни зъби или импланти и не могат да бъдат свалени в домашни условия от пациента, протезите се изваждат лесно от устната кухина. Те са протезните конструкции, които предлагат много голямо разнообразие от материали и конструкционни решения, тъй като чрез тях може да бъдат възстановени най-много варианти на обеззъбяване, включително и загуба на всички зъби в устната кухина.

 

Снемаемите протези представляват вид конструкции съставени от основа, върху която са подредени различен брой зъби. Според материалите, които се използват най-общо протезите могат да се разделят на пластмасови и такива с метален (моделно лят) скелет. Освен за основата, различни материали могат да бъдат използвани и за самите зъби- пластмаса, порцелан и др.


 

При частичните протези се възстановяват зъбни редици, при които има поне един естествен зъб. Оставащите зъби служат за опора на конструкцията. Протезите се захващат за опорните зъби чрез различни видове куки. Като опора могат да се използват корони, мостове, импланти, както и алвеоларните гребени на челюстните кости.

 

При целите протези задържането в устата става най-общо чрез вакуум на протезата към подлежащите тъкани. Могат да бъдат използвани по подходящ начин и различни неравности по челюстните кости.

 

Клиничните етапи при изработката на зъбна протеза имат определени различия в зависимост от избраните материали и технология, но основните моменти от клиничната и лабораторна работа се припокриват. При възстановяване на зъбните редици по този метод работят в екип зъболекар и зъботехник.

 

Първият етап винаги е обстоен преглед и обсъждане на възможните стратегии за зъбно възстановяване. Установяват се причините за загуба на зъби. Ако има налични зъби, те се почистват от плака и зъбен камък, премахват се налични кариеси и повредени конструкции.

 

Следващият етап е снемане на отпечатъци от двете челюсти, независимо дали се възстановява само едната или и двете в комплект. Може да се извърши и сканиране с интраорален скенер. Получената информация се изпраща в зъботехническа лаборатория. Отливат се модели и зъботехникът прави анализ на протезното поле извън устата на пациента. Понякога се налага вземане на отпечатъци на няколко етапа за получаване на възможно най-прецизен и подробен модел на структурите в устата на пациента.

 

На следващия етап зъботехника връща предварителен шаблон с бъдещата височина на захапката. По този начин при посещението си в кабинета пациентът придобива представа как ще изглежда лицето с новите зъби при затворена захапка и допрени устни. Понякога при частичните протези този етап се пропуска, ако има достатъчно оставащи зъби, които контактуват помежду си и определят стабилна височина. На този етап се определя цветът на бъдещите зъби, а при тотално обеззъбяване се избира и подходяща форма.

 

Следващото посещение в денталния кабинет е свързано с проба на протезата с вече наредени зъби. Поправят се междъзъбните контакти в двете челюсти. Може да се промени позицията на зъбите. Пациентът добива почти пълна представа за това как ще изглежда усмивката в бъдеще. На този етап следва да бъдат нанесени всички корекции, които пациентът желае.

 

Последният етап при изработването на протезата е нейното завършване и поставяне в устата. При това посещение в кабинета се нанасят финални корекции. Премахват се предварителни контакти и блокажи. Заглаждат се неравности и места, на които пациентът усеща притискане, неудобство или болка. Показва се как се поставя и изважда от устата съответната конструкция и се дават насоки за поддръжка.

 

Обикновено посещенията при зъболекаря по повод снемаемите протези не приключват с тяхното завършване и поставяне в устата на пациента. Следва период на адаптация, които може да е различен при всеки човек. Появяват се места, на които може да убива по време на хранене, които се изпиляват. Може да има неудобство при говор и промяна в произнасяне на някои звуци. Това също се коригира чрез изпиляване и заглаждане на повърхностите, с които контактува езика.

 

Много важен момент при снемаемите протези е тяхната поддръжка. Необходимо е те да се измиват с четка и паста 2 пъти на ден като естествените зъби. При протези, изработени от различни видове пластмаси, е задължително те да се държат в съд с вода, когато не са в устата. Във водата може да се прибавят различни препарати за дезинфекция на протезите.