Оралният рак представлява сборна група от локализация на рака, който сам по себе си е хетерогенна група болести със злокачествен ход на протичане, но с различна хистология, различно протичане и прогноза. 

 

В началото на това лято, здравният секретар на Великобритания-Джеръми Хънт обяви, че английският комитет по ваксинации и имунизации е взел решението всички момчета в кралството да бъдат предложени за ваксинация срещу човешкия папилома вирус (HPV).


 

Предложението бе приветствано от водещи здравни организация и фондации, свързани с оралното здраве, поради възможността да бъдат спасени хиляди хора през следващите години.

 

Взетото решение се базира на множество проучвания и дискусии по темата, стартирали още през 2013 г. Информацията в тях гласи, че ваксината може да предотврати развитието на карцином на устната кухина, свързан с HPV, както и други животозастрашаващи заболявания.

 

Според оценки на сегашната програма всяка година почти 400 000 момчета остават неваксинирани. Милиони хора от различни възрастови групи са изложени на риск от развитие на орален карцином, свързан с HPV.

 

Съвременното разбиране за генетичния характер на онкологичните заболявания позволява да се говори за около 150 различни нозологични единици. По отношение на хистологията повече от 90% от случаите са сквамозноклетъчни карциноми (СКК). Около 9% се развиват от тъкани на слюнчените жлези и други тъкани, като например саркоми и лимфоми. Останалият 1% са метастатични лезии от първични карциноми, които могат да се разполагат навсякъде в организма, най-често са резултат от карциноми на белия дроб, млечните жлези, простатата.

 

Най-малко 80% от случаите на орален рак са свързани с многобройни клетъчни аномалии, резултат на хронично и прекомерно експониране на канцерогени. Тези канцерогени идват най-вече от пушенето на тютюн, консумацията на алкохол, дъвченето на тютюн.

 

Експонирането на ултравиолетова светлина и имунният дефицит, както и хората, които са трансплантирани, заемат 10% от случаите с рак на устните. 

 

Високо рискови са групите с HPV-инфекции, при които се откриват 30% от случаите на рак на устната кухина. Plummer-Vincent синдром и хиповитаминоза витамин А също увеличават риска от развитие на орален и орофарингеален рак. 

 

Други фактори, които се предполага, че играят по-малко роля в причиняването на орален рак, са: следи от арсеникови препарати, хранителен недоимък, свръхекспониране на материали като дървен и метален прах, кандида инфекция. 

 

Всяка година повече от 7500 британци са диагностицирани с орален карцином, като заболяването взема повече от 2 000 живота годишно - повече от рака на тестисите и рака на маточната шийка.

 

От изключителна важност е, ако човек забележи някаква промяна в устната си кухина, било то разязвяване, бели петна, червени петна, образувания по устни, лигавица, небце, език, гингива да потърси стоматологична помощ. Диагнозата на подобни туморни процеси се поставя чрез адекватна биопсия, хистологично изследване, рентгеново изследване, скенер или компютърна томография. Навременното диагностициране е ключово за начина на протичане на лечебния процес и резултатите от него!

 

От неотдавнашно проучване от кампанията „HPV Action“ във Великобритания се откри, че 97% от зъболекарите и 94% от общопрактикуващите лекари вярват, че националната ваксинационна програма за HPV трябва да обхваща както момичета, така и момчета. Това предложение бе подкрепено и от 84% от цялото общество на Великобритания.