Усложненията, свързани с екстракция на зъби, могат да бъдат разделени в две групи - такива възникнали по време на самото изваждане на зъба и усложнения след извършена екстракция.

 

Усложненията по време на зъбна екстракция зависят от сложността на изпълнение на хирургичната манипулация. Това се определя от вида на зъба, степента на неговото разрушение, наличие или липса на подвижност, фирма, дължина и брой на корените и др. Други фактори, които влияят на усложненията са общия здравословен статус, възрастта на пациента и спазване на инструкциите, дадени от лекаря по дентална медицина.


 

Сред усложненията по време на екстракция най-често срещаното е разкъсване на меките тъкани (най-често венеца) около зъба. Това обикновено се случва вследствие от неправилно манипулиране с инструментите, чрез които се изважда зъбът. При големи разкъсвания има опасност от инфектиране или кръвоизлив. Препоръчително е раната да бъде зашита, за да се благоприятства оздравителният процес.

 

По време на зъбна екстракция е възможно да бъде наранен съседен или срещуположен зъб. Получените травми могат да бъдат периодонтит, фрактура на коронката или дори изваждане на съседен зъб, използван за опора. Във всички случаи се прилага подходящо лечение на увредените зъби.

 

В хода на изваждането на зъб може да се случи някой от корените да се фрактурира. Причините за това усложнение могат да бъдат свързани с грешен подбор на инструменти и техника за екстракция от страна на стоматолога или с различни анатомични особености (тънки извити, преплетени корени). В зависимост от ситуацията се решава как да се приключи манипулацията.

 

Едно от най-сложните последствия от изваждането на зъб може да бъде фрактура на долната челюст. Обикновено се случва при наличие на патологичен (киста, тумор) или голям възпалителен процес (периодонтит, остеомиелит) в челюстта.

 

Могат да се фрактурират и различни части от горната и долна челюст в следствие на хиперциментоза или груба екстракция. В тези случаи се препоръчва заглаждане на костните ръбове и имобилизация (при фрактура на челюстта) или зашиване (при фрактура на малка част от костта).

 

Често срещано усложнение при премахване на горни зъби (от кучешки до кътник) е отварянето на синуса на горната челюст. Това се случва в следствие на факта, че понякога корените на зъбите са разположени в синуса, покрити само от тънка лигавица. Важно е да се затвори адекватно получената рана в зависимост от големината на перфорацията и дали има възпалителен или друг процес в синуса. Във всички случаи се прилага противовъзпалително лечение.

 

Освен отваряне на синуса на горната челюст е възможно и цял зъб или част от него да „потъне“ в синуса. Такъв зъб се изважда или през празната алвеола на челюстта, или се прави операция за отваряне на синуса. Зъб може да хлътне и в меките тъкани около челюстните кости. В тези случаи се налага премахване на зъба чрез различни по обхват операции.

 

При изваждане на зъби на долната челюст, ако пациентът отвори устата си прекалено широко и се упражни дори лек натиск може да се стигне до луксация на долночелюстната става. При това усложнение се налага наместване на ставата и ограничаване в движенията ѝ.

 

Понякога може да се стигне до поглъщане на зъба. Важно е да се проследи къде е попаднал. При попадане в храносмилателния тракт обикновено не се предприемат мерки, тъй като той се изхвърля след няколко дни. Аспирирането и попадането в дихателната система, обаче е опасно усложнение и може да доведе до задушаване, тъй като се нарушава проводимостта на дихателните пътища.

 

Може да се наблюдава изтръпване и нарушена чувствителност в съответната половина на долната челюст при нараняване на долночелюстния нерв. Това обикновено се случва при екстракция на долни кътници, чиито корени са разположени в канала на долната челюст в непосредствена близост до главния нерв. Такъв тип усложнение може да е временно, както и постоянно. Възможно е да има болка в областта, изтръпване, нарушена чувствителност на зъбите в съответната половина, ненормална чувствителност.

 

При нараняване на голям кръвоносен съд по време на зъбната екстракция е възможно да има кръвоизлив. Животозастрашаващ е кръвоизливът при екстракция на зъб в зоната на хемангиом. В такъв случай изваденият зъб се връща обратно и се притиска. Извършва се своевременна хоспитализация.