Ние можем да пеем, да рисуваме, да плуваме, да се радваме на ухания, да танцуваме, да се вслушваме в звуците, да сме красиви, да сме здрави, да сме обичани. Но няма нищо по-ценно от човешкото здраве, както няма нищо по-лесно преодолимо от тютюнопушенето.
 
Тютюнопушенето се свързва с широк спектър от заболявания. В устната кухина нежеланите заболявания, до които може да доведе са: пародонтални изяви, меланоза, рак на устната кухина, на ларинкса, на хранопровода.
 
Цигареният дим е много сложна смес от вещества с над 4000 известни съставки като те включват въглероден окис, циановодород, реактивни окислителни радикали, голям брой канцерогени, както и основната психоактивна и водеща до пристрастяване молекула - никотина. Много от тези компоненти биха могли да променят отговора на организма при пародонтит, например.
 
Тютюневият дим има газообразна и твърда фаза, която съдържа капчици катран. Никотинът в тютюневия дим от повечето цигари не се абсорбира добре през лигавицата на устата, защото никотина е в йонизирана форма. Никотинът се абсорбира бързо в белия дроб, където димът се буферира. Инфузията на никотин води до преходно намаление на притока на кръв в гингивата. Има хипотеза, че рязкото покачване на сърдечната честота и кръвното налягане по време на пушенето може да доведе до увеличаване на гингивалната перфузия по време на пушенето.
 

Пародонтални заболявания при пушачи

Пушачите имат по-висока честота на остър некротизиращ язвен гингивит. Освен това се наблюдават и по-лоши нива на орална хигиена и по-високи нива на зъбен камък . Пушачите имат повече заболявания на пародонта, независимо от хигиената на устната кухина.
 
При сравняване на пушачи и непушачи с пародонтит, пушачите имат :
 
  1. По-голям брой на дълбоки джобове;
  2. Повече загуба на аташман, повече гингивални рецесии;
  3. Повече загуба на алвеоларна кост;
  4. Повече загуба на зъби;
  5. Повече зъби с фуркационни увреждания.
 
Няколко проучвания показват, че при пушачите се срещат повече бактериални видове, които са свързани с пародонтит, включително Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, Сoccus aureus, E. coli и Candida albicans, отколкото при непушачите.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Кореновите повърхности при пушачите са допълнително замърсени с продукти от тютюнопушенето като никотин. Пушенето има пряк ефект върху костната загуба и е установен рисков фактор за остеопороза!
 

Меланоза при пушачи


Представлява меланинова пигментация на оралната мукоза, която се асоциира с тютюнопушене. Тя е доброкачествено състояние, а интензивността на оцветяването е свързано с времето и дозата на употребен тютюн.
 
Проявява се като мултиплени, кафяво оцветени зони, обикновено локализирани по лабиалната гингива на долната челюст. Жените са по-често засегнати от мъжете. Лечението се състои в прекратяване на вредния навик.
 

Абразия на зъбите

Абразията на зъбите представлява механично изтриване на твърдите зъбни тъкани (емайл, дентин) вследствие на множество фактори, включително и вредни навици. При пушачите на лули, при тези които дъвчат тютюн, с времето се наблюдава силно изразена абразия на предните зъби. Абразивните частици, съдържащи се в тютюневите продукти предизвикват абразия при пушачите. Все пак трябва да се знае, че формирането на дефектите от екзогенните абразивни фактори е бавно протичащ процес, за който е от значение твърдостта на абразивния агент, честотата на въздействието и резистентността на емайла към абразия.
 

Рак на устната кухина

Най-честите канцерогенни фактори в устната кухина, които могат да са предразполагащ фактор за развитието на неоплазми, са: тютюнопушенето, лошата орална хигиена, концентрираният алкохол, продуктите от бетел. Установено е, че рискът за развитие на орален карцином при пушачи е 5-9 пъти по-голям и нараства до 17 пъти при консумация на 80 цигари дневно. За дозозависими фактори за развитие на рак на устната кухина се приемат 11-20 цигари дневно и 350г алкохол седмично.
 
Обикновено оралният рак се представя с белезникави, болезнени петна, в чийто център има разязвяване.
 
Предилекционни места са пода на устната кухина и езика. При карцинома на езика, първият симптом е силната болка, която е възможно да ирадира и към ухото. Последващи симптоми могат да бъдат ограничения в движението на езика, изтръпвания и парестезии. По-често болните забелязват незарастващи язви по устната лигавица.
 
Пушенето е идентифицирано като важна причина за нарушено оздравяване в ортопедичната хирургия, пластичната хирургия, денталната имплантология.