Почистването на интерденталните пространства с обикновената четка за зъби напълно е невъзможно, тъй като в норма зъбите от една челюст контактуват плътно със съседните. По този начин по две от страните на всеки зъб (с изключение на последните в зъбната редица - те контактуват само с предната си страна) остават недосегаеми за зъбната четка. Много хора не обръщат внимание на междузъбните си пространства, а други предполагат, че с използването на вода за уста елиминират проблема.

Доказано е, че зъбната плака адхерира изключително силно дори към здравата и гладка зъбна повърхност, а в пространствата между зъбите тя се натрупва и расте защитена от самоочистващите механизми на слюнката и твърдите храни. Тази плака е причина за възникването на т. нар. апроксимални кариеси (започнали от повърхностите на зъбите, с които те контактуват със съседните), както и за иницииране на гингивита и пародонтита, които започват развитието си от венеца между зъбите. Единственият ефективен начин тя да бъде премахната е чрез механичното ѝ отстраняване с помощта на редица средства за интердентално почистване.

Целта на употребата на конец за зъби е да премахне денталния плаков биофилм и хранителните остатъци, което се постига чрез навлизането му в междузъбното пространство и преминаване през контактната точка между зъбите.

Основните видове дентален конец са навосъчен и ненавосъчен (Waxed и Non-waxed). По-лесен за употреба е този с покритие с восък, тъй като по-лесно се хлъзга през контактната точка, така че в началото можете да започнете с такъв. Впоследствие, когато овладеете техниката на почистване с конец, е препоръчително да преминете на такъв без покритие, тъй като той е по-ефективен в премахването на междузъбната плака.

Желателно е да използвате денталния конец поне веднъж дневно, което е най-добре да става всяка вечер след измиването на зъбите.

Техниката на употребата на денталния конец се изразява в следните стъпки:


1. Откъснете конец с дължина около 35-40 сантиметра и увийте двата му края около двата си показалеца или средните пръсти, но не много плътно, защото скоро ще ви заболят.

2. Хванете здраво конеца между показалците и палците на двете ръце, като свободният конец да бъде възможно най-къс, за да осигурите по-добър контрол.

3. Поставете конеца между два зъба и с плавни, внимателни движения напред-назад го въведете в междузъбното пространство. Изключително важно е при преминаването през плътната контактна точка между зъбите да не упражнявате натиск. В противен случай рискувате конецът да преодолее рязко плътния контакт и да се вреже във венечната папила, което е съпроводено с остра болка и кървене.

4. След като конецът е вече в интерденталното пространство, го извийте към единия зъб - например задния, така че да прилепне и обхване плътно неговата повърхност. Придвижете го още малко към венеца, за да може да навлезе между него и зъба, и го изтеглете с вертикално движение нагоре, като упражнявате лек натиск към съответния зъб, за да може да бъде почистен. За да ви бъде по-лесно, можете да изпълните тази стъпка пред огледало.

5. Отново въведете внимателно конеца в същото междузъбно пространство и повторете предишната стъпка за предния зъб.

NEWS_MORE_BOX6. Техниката се повтаря последователно за всички интердентални пространства, както и за задните повърхности на последните зъби в горната и долната зъбни редици.

7. Не забравяйте да развивате част от конеца от единия пръст и да го навивате на другия, за да въвеждате винаги чист конец и по този начин да намалите риска от разкъсването му.

Ако техниката на използване на дентален конец ви затруднява, обърнете се към денталния си лекар.

Конецът при нормални обстоятелства може да премине във всяко междузъбно пространство. В случай, че преминаването на конеца през контакта между зъбите е затруднено и придружено с разкъсването му, то най-вероятно на съответното място може да бъде открит кариозен процес или ръб на неправилно оформена обтурация. И в двата случая е необходимо да посетите денталния си лекар, който ще извърши необходимото лечение или корекции.

В търговската мрежа могат да бъдат намерени готови конци с държатели, но те не позволяват добър контрол над конеца и много често причиняват срязване на венечната папила, поради което не препоръчвам употребата им.

Оставям на вас да изберете любимия за вас конец (с вкус на мента, канела и др.) и да не пропускате да го използвате.