Ноември месец е месец за превенция и информиране относно борбата с рака на устната кухина. Според приетите стандарти на СЗО относно развитието на онкологичните заболявания, в тази област се включват следните локализации: устни, устни ъгли (комисури), лигавицата на устните, бузите, гингивата на горна и/или долна челюст, небцето, езика, пода на устната кухина. 
 
Съвременното разбиране за генетичния характер на онкологичните заболявания позволява да се говори за около 150 различни нозологични единици.
 
По отношение на хистологията повече от 90% от случаите са сквамозноклетъчни карциноми (СКК). Около 9% се развиват от тъкани на слюнчените жлези и  други тъкани, като например саркоми и лимфоми. Останалият 1% са метастатични лезии от първични карциноми, които могат да се разполагат навсякъде в организма, най-често са резултат от карциноми на белия дроб, млечните жлези, простатата.
 
Най-малко 80% от случаите на рак на устната кухина са свързани с многобройни клетъчни аномалии, които са резултат на хронично и прекомерно експониране на канцерогени, идващи от тютюнопушенето, консумацията на алкохол, включително редовната консумация на води за уста, съдържащи алкохол, дъвченето на тютюн.
 
Експонирането на ултравиолетова светлина и имунният дефицит също са свързани с възникването на ракови образувания на устните. Високо рисковите групи с НРV-инфекции се откриват в около 30% от случаите. Синдромът на Пламър-Винсън (Plummer-Vinson), както и хиповитаминозата на витамин А, също увеличават риска от развитие на орален и орофарингеален рак.
 
Оралният сквамозноклетъчен карцином има различни клинични прояви: бяло или червено петно, улцерация (язвичка), гранулирана повдигната лезия или комбинация от всички тези прояви.
 

Най-чести преканцерози

Белите лезии, които не могат да бъдат отстранени и са клинично неспецифични, наречени левкоплакия, са потенциални преканцерози в устната кухина. Общите случаи на сквамозноклетъчни карциноми в оралната левкоплакия са около 10 %, като левкоплакиите с еритемна зона имат 3-5 пъти по-висок риск да са ракови при начална биопсия или да се развие рак, отколкото хомогенните левкоплакии.
 
Неспецифичните червени лезии, свързани с оралната мукоза, т.нар еритроплакия, макар и да са по-рядко срещани от белите лезии, са със злокачествен характер в 60% от случаите при първоначална биопсия.
 
Мнозинството от ранни карциноми са безсимптомни, но имат еритропластична компонента. Напредналите лезии са по-често разязвени с повдигнати ръбове и уплътнявания. Болката често отсъства и се проявява на по-късен етап.
 
В зависимост от биологичните и клинико-морфологични характеристики на туморите, те се отделят 2 големи групи: 
доброкачествени и злокачествени
 
Доброкачествените се проявяват по-скоро с локални симптоми, те не метастазират и не рецидивират като в зависимост от локализацията им могат да доведат и до животозастрашаващи състояния. Докато злокачествените се характеризират с бързо прогресиращ ход на развитие, инфилтрират и околните тъкани, могат да метастазират и рецидивират след проведено лечение. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Оралният сквамозноклетъчен карцином е злокачествен процес, който се разпространява чрез локална инфилтрация и инвазия на съседните тъкани или метастазира в регионалните лимфни възли. Оралният рак може да доведе до смърт чрез локално препятствие по пътя на храната и въздуха, инфилтриране в главните съдове на глава и шия. Това може да доведе до значителни кръвозагуби, вторични инфекции, затруднена функция на определени органи.
 
С напредване на заболяването болните често получават затруднения в дишането, трудно преглъщане, редукция на тегло, атрофия на локална мускулатура или латерална парализа на мекото небце със загуба на рефлекс за повръщане.
 
От изключителна важност е, ако човек забележи някаква промяна в устната си кухина, било то разязвяване, бели петна, червени петна, образувания по устни, лигавица, небце, език, гингива да потърси стоматологична помощ.
 
Диагнозата на подобни туморни процеси се поставя чрез адекватна биопсия, хистологично изследване, рентгеново изследване, скенер или компютърна томография.
 
Навременното диагностициране е ключово за начина на протичане на лечебния процес и резултатите от него!
 
 
Безплатни профилактични прегледи, като част от традиционната кампания „Ако се съмняваш…провери!“, организират от Асоциацията на студентите по дентална медицина – град Варна в тясно сътрудничество с Асоциацията на студентите по медицина Варна (АСМБ Варна), Асоциацията на студентите по фармация Варна (АСФВ Варна), Студентски съвет с любезна помощ от Катедрата по Орална и лицево-челюстна хирургия към Факултета по дентална медицина и Академичното ръководство на Факултета по дентална медицина Медицински университет-Варна.