С най-голяма честота в устната кухина е ракът на езика. Следващите локализации по честота са подът на устната кухина, лигавицата на бузите, венците на горна и долна челюст, твърдото и мекото небце.


При карцинома на пода на устната кухина се наблюдава най-често язвената форма (във формата на рана). В по-голяма част от случаите се намира в предните отдели на пода на устната кухина около средната линия. Обикновено липсват оплаквания и пациентите търсят помощ късно, когато има комбинирано засягане и на езика, венците, челюстните кости. В голям процент от случаите се наблюдават и метастази в момента на диагностициране на тумора, тъй като се наблюдава метастазиране още в ранните стадии.


Диагнозата се поставя след преглед - внимателен оглед на тумора и палпация на близките лимфни възли. Обикновено преди появата на карцинома на мястото е имало левкоплакия. Прави се биопсия.Лечението е различно в зависимост от стадия на тумора. Правят се радикални операции в съчетание с лъчетерапия и химиотерапия. При метастази в близките лимфни възли, те се отстраняват радикално. Далечните метастази се премахват оперативно, когато е възможно.


Ракът на лигавицата на бузата най-често се развива на нивото на дъвкателните повърхности на зъбите. Обикновено преди него е имало друго заболяване на лигавицата - левкоплакия, папиломи и др. При язвените форми се наблюдава бърз растеж и засягане на близките тъкани - мускули, челюстни кости и др. По-рядко се наблюдават метастази в близките лимфни възли, в сравнение с рака на езика.


За правилно поставяне на диагнозата се прави биопсия. Тя показва, че са по-редки карциномите на лигавицата на бузата с произход от малките слюнчени жлези, от тези произхождащи от епитела. Лечението е комбинирано.


При локализация на карцинома на оралната лигавица по венците на долната и горната челюст често се наблюдава прорастване на тумора към костите и засягането им по съседство. Обикновено този вид рак се развива в задните области - след петите зъби.


Ракът на твърдото небце се наблюдава много рядко. По-често се срещат жлезистите карциноми. Лечението е основно хирургично с премахване на подлежащата кост в здрави граници.


Карциномите на мекото небце също са по-често с произход от малките слюнчени жлези. При разраняване на тумора се наблюдава трудност при преглъщане, болка и кървене.


Според научно изследване по-голямата част от карциномите на оралната лигавица се лекуват предимно хирургично, чрез пълното им премахване в здрави граници. Това се прави в съчетание с лъчетерапия. В зависимост от клиничната ситуация може да се предприеме и системна химиотерапия. След премахването на тумора се правят операции за реконструкция на загубените тъкани.


Чуждестранни изследователи посочват, че честотата на рак на оралната лигавица расте. Сред най-важните фактори за увеличаване на преживяемостта са по-бързото и адекватно поставяне на диагнозата. Това зависи от превенцията на оралните заболявания, добрата информираност на пациентите и редовните прегледи при лекар по дентална медицина. Сред данните от научни изследвания се наблюдава, че при над половината от случаите на рак на оралната лигавица има употреба на тютюневи изделия. При около една четвърт от случаите се наблюдава употреба на тютюневи изделия в съчетание с прием на алкохол.

 

Референции:
1. https://link.springer.com/article/10.1007/s11864-019-0631-8
2. https://www.scielo.br/j/jaos/a/fhWGWnRVpn4457MPzGM84XP/?format=html&lang=en
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8343614/