Карциномът на езика е най-честият вид рак от тези на оралната лигавица. В най-голям процент от случаите е разположен по страничните ръбове на езика. Тъй като е много агресивен и се развива бързо, в голям процент от диагностицираните случаи се откриват метастази в близките лимфни възли. В последните години се наблюдава спад на карциномите, свързани с тютюнопушенето в развитите страни. Това се обяснява с мащабните кампании против тютюнопушенето. Въпреки това се съобщава за все по-често срещан рак на езика при по-млади пациенти.

 

Клиничните данни показват, че при пациентите над 45-годишна възраст, от рак на езика страдат много по-често мъжете (над 70-80% от случаите). При по-млади пациенти обаче, засягането на мъже и жени е почти еднакво.Проучване, проведено през 2018 г. сочи, че над 5% от случаите на рак на езика са при пациенти под 45-годишна възраст. Смята се, че тенденцията броят на случаите рак на езика при все по-млади хора да расте се запазва. Това според някои автори е асоциирано с по-честите прояви на различни папилома вируси в устата (HPV), както и на други заболявания в близките структури, мутации в някои гени и др. Въпреки това все още няма единно мнение за група от фактори, причиняващи този феномен.


Пациентите обикновено късно се обръщат за помощ към лекар по дентална медицина, тъй като в началото симптомите са незначителни. Описват се лек дискомфорт и/или болка при движение на езика (хранене, говор), парене, липса на вкусови и двигателни усещания. При напредване на заболяването се наблюдават по-отчетливи симптоми- силна болка, която може да отива към ухото, долночелюстната става, пода на устната кухина. Затруднено е храненето, преглъщането и говорът става неясен.


Наблюдават се 3 основни форми - екзофитен, язвен и инфилтративен. Екзофитният изглежда най-внушително, тъй като обикновено е с големи размери, надигнат над околната лигавица, с набраздена повърхност. Смята се, че по-рядко метастазира, но засяга голяма част от околните тъкани.


Язвената форма е с вдлъбната повърхност и надигнати граници. Във вътрешността има разпад на тъканта и дъното е неравно, има кървене. При инфилтративният вариант се наблюдава задебеляване и зачервяване на лигавицата. При прогресия се засилват болката и влошената функция. В напреднал стадии се появява и разраняване като се стига до смесена форма- язвено-инфилтративна.


В голям процент от случаите се откриват метастази в близките лимфни възли, поради късно откриване на заболяването и  съответно поставяне на точната диагноза. При разговора с пациента обикновено се съобщава за предшестващо друго (доброкачествено) образувание на лигавицата в тази област или хронична травма.


Лечението на карцинома на езика е хирургично и лъчетерапия. Прави се премахване на половината или на целия език в зависимост от обхвата и формата на тумора. Понякога се съчетава и с химиотерапия и имунотерапия. Високият процент на метастазиране налага и премахването на определени лимфни възли.


При тумори, открити в първи и втори стадии, в голям процент от случаите се наблюдава оздравяване и дълга преживяемост. При откриване в по-късен стадии, при близки и далечни метастази, както и при множествени тумори, прогнозата е по-лоша. Според проучвания на пациенти с метастази в лимфните възли, при тези с метастази в над 3 лимфни възела, преживяемост по-дълга от 5 години се постига в едва около 13% от случаите.


Във връзка с очакваната дълга продължителност на живота след карцином на езика, с високият риск от необратимо увреждане и опасността от рецидив (повторен карцином) се препоръчва дълго проследяване с цел превенция и ранно откриване на рак. Важна стъпка, която трябва да се изпълни е наблюдаване и повишаване на качеството на живот на пациентите, както и добра осведоменост за рисковите фактори като употреба на тютюневи изделия и консумация на алкохол.


В тази връзка не се препоръчват за употреба и хигиенни разтвори за изплакване (вода за уста), съдържащи алкохол. Той се смята за основен фактор, свързан с повишаването на случаите на рак на устната кухина във всичките му разновидности.


Пациенти с различни съпътстващи заболявания, данни за други случаи на рак в семейството и възраст под 30 години е добре да бъдат подложени на подробни генетични изследвания. Съвременни проучвания на генома на пациенти с рак на езика показват колебливи резултати и се свързват с нарушения в голям брой различни гени. Смята се, че подробното изследване на гените на пациентите в бъдеще, ще доведе до по-добра превенция и ранна диагностика.

 

Като заключение е важно да се знае, че при наличие на подутина, рана, папилом или друго образувание на езика, което не изчезва в рамките на две седмици е добре да се посети лекар по дентална медицина  при необходимост да се вземе биопсия. Ранната диагностика е в основата на добрата прогноза и пълното възстановяване на болните.

 

Референции:
1. Pardeno A. et al., Tongue carcinoma in young adults: a review of the literature, Acta Otorhinolaryngol Ital. 2018 Jun; 38(3): 175–180
2.  Ye, H., Yu, T., Temam, S. et al. Transcriptomic dissection of tongue squamous cell carcinoma. BMC Genomics 9, 69 (2008). https://doi.org/10.1186/1471-2164-9-69
3. https://www.americanjournalofsurgery.com/article/0002-9610(77)90376-2/pdf