Пулпната некроза представлява необратимо състояние, което се характеризира с пълна загуба на чувствителността и виталитета на зъбната пулпа. Смята се за неинфекциозен („стерилен“) процес. Според някои автори е последен стадий на възпалението на зъбната пулпа - пулпитът.

 

Причините, водещи до пулпна некроза могат да бъдат различни - термични, механични (различни травми), химични (силно киселинни вещества). Понякога некроза може да се провокира и след неточно лечение на дълбоки кариозни лезии.


 

Симптоматика при некрозата обикновено липсва. В устата на пациента се наблюдават белези за невитален зъб, с променен цвят. При проверка на пулпната реакция чрез студени и топли дразлители не се провокира усещане или болка в зъба. При изследване с ток (електоодонтодиагностика) се постигат стойности, характерни за девитализиран (с премахнат нерв, мъртъв) зъб.

 

Може да се наблюдава зъб с обтурация (пломба) или кариозна лезия. При работа върху зъба няма усещания или болка. Отварянето на пулпната камера, сондирането в отворите на кореновите канали, както и навлизането в каналите с ендодонтски пили е абсолютно безболезнено.

 

Лечението на зъб с такава диагноза е свързано с почистване на кореноканалната система от некротизиралата пулпа. Извършва се ендодонтско лечение на зъба и се запълва с подходящ материал.

 

Пулпната гангрена е състояние, което може да бъде описано като инфектирана пулпна некроза. При гангрената причините могат да бъдат, както биологични (различни микроорганизми), така и небиологични (механични, термични и химични).

 

В устната кухина се наблюдава зъб с активен кариозен процес или с голяма обтурация. Обикновено се виждат белези на невитален зъб- промяна в цвета на зъба и в прозрачността на емайла. Няма реакция при различни термични дразнители. В някои случаи няма спонтанна болка в зъба, както и при перкусия. Понякога има силни болки, които са свързани с оказването на силно налягане върху твърдите зъбни тъкани (от отпадни бактериални продукти).

 

В зависимост от контакта на ендодонтското пространство (мястото, в което е разположена зъбната пулпа) на зъба с оралната среда, гангрената може да бъде открита и закрита. Отварянето на пулпната камера е безболезнено, както и сондирането в отворите на кореновите канали. Провеждането на електроодонтодиагностика показва резултати, характерни за мъртъв зъб. При отварянето на пулпната камера има характерна неприятна миризма.

 

Лечението е класическо ендодонтско лечение при проходими коренови канали и достатъчно количество запазени твърди зъбни тъкани. Обикновено ендодонското лечение е необходимо да бъде последвано от изграждане чрез подходящ метод. Във финалната фаза на лечението на зъб с гангрена е необходимо той да се завърши с възстановяване изработено в зъботехническа лаборатория (обвивна корона, овърлей), за да се предпазят крехките оставащи твърди зъбни структури от фрактура.

 

В някои случаи зъбите, страдащи от гангрена, са силно разрушени и невъзстановими. При такива ситуации се пристъпва към екстракция на заболелия зъб.

 

Библиография: 

Pulp Necrosis: What Causes it, and How Is it Treated? (webmd.com)