СПИН е тежко вирусно заболяване, протичащо с животозастрашаващи опортюнистични инфекции, злокачествени тумори, неврологични и други общи заболявания. ХИВ инфекцията предизвиква прогресивна деструкция на имунната система и имунна недостатъчност.

 

Причинителят е Human immunodeficiency virus, който унищожава или дезактивира имунните клетки на организма. Това от своя страна води до имуносупресия и носителите на този вирус боледуват предимно от опортюнистични инфекции.


 

Заразяването с вируса може да стане по полов път, при хемотрансфузии, при предаване от майка на плода. Вирусът не се предава при нормален битов контакт.

 

Повечето орални изяви у болни с ХИВ инфекции могат да бъдат наблюдавани и у хора, които не са серопозитивни. Важен белег е, че у серопозитивни пациенти лезиите в устната кухина са по-разпространени, атипични и персистират по-дълго време. Оралните изяви, свързани с ХИВ инфекцията могат да бъдат разнообразни като:

Кандидоза

Оралната кандидоза често е първият знак за налична ХИВ инфекция, като честотата й достига до 90% от заразените. Срещат се и четирите форми на орална кандидоза при тези болни-псевдомембранозна, еритематозна кандидоза, ангуларен хейлит, хиперпластична кандидоза. Наблюдават се при имунокомпрометирани пациенти и при хора след продължително антибиотично лечение.

Херпес симплекс вирус (HSV)

Херпес симплекс стоматити и хейлити са много чести още в ранните стадии на ХИВ инфекцията. При инфектиране с HSV тип 1 се появяват везикули върху лигавицата на устните, езика, бузите и венците. Инфекциите при HSV тип 2 са свързани с половите органи и се предават при полов контакт.

NEWS_MORE_BOX

Космата левкоплакия

Най-често се проявява под формата на вълнообразни бели плаки, най-често по страничните части на езика. Нерядко се проявява с насложена кандидозна инфекция. Инфекциозният агент, причинител на косматата левкоплакия, е Еpstein-Barr вирус, разположен в епителните клетки.

Сарком на Капоши

Предилекционни места са твърдото и мекото небце, където лезиите са симетрични. Има и данни за засегнати паротидни жлези и езика. Лезиите представляват синкаво-черни, асимптоматични макули. По-агресивните лезии могат да бъдат с надигнати краища, а в случаите на гингивална локализация и хиперпластични. При травма лезиите кървят. Костните лезии могат да предизвикат подуване на надлежащата мека тъкан, което да наподобява периапикален абсцес.

Цитомегаловирус

Представен е от дълбоки улцери по устните, езика, фаринкса или оралната лигавица. Той често е причина за сухота в устата (ксеростомия).

Човешки папиломавирус

Проявява се с многобройни кондиломи. Кондиломите представляват розови маси с характерна папиларна повърхност, с вид на цветно зеле. Предилекционни места са средната линия на твърдото и мекото небце, гингивата и устните. Те могат да бъдат предавани при полов контакт, намират се върху устните, езика, венците, с тенденция за нарастване на броя им.

Атипични (афтозоподобни) улцерации

При здрави хора обикновено афтозните лезии се появяват само по некератинизирани повърхности в устната кухина. Докато при имунокомпрометирани хора тези язви могат да се появят навсякъде в устната кухина. При пациенти с ХИВ инфекция афтите са много болезнени, обградени с черен ореол и с размер по-голям от 1см в диаметър. Улцерите могат да бъдат дълбоки, широки и силно болезнени. Персистират със седмици и не се повлияват от кортикостероидно лечение.

 

Профилактика срещу заразяване с ХИВ:

  • Включва водене на безопасен сексуален живот, използване на презервативи, достатъчна и своевременна информация за огнищата на заразяване;
  • Спазване на правилата за асептика и антисептика в болнични и амбулаторни заведения и кабинети;
  • Превенция и лична безопасност на всеки човек.