Професионално избелване на преоцветени живи зъби може да се извършва и в домашни условия. Този метод може да бъде прилаган самостоятелно или в комбинация с кабинетното избелване.

 

При самостоятелното избелване първата стъпка е същата като при кабинетното-почистване от зъбен камък и плака и полиране на всички повърхности с подходящи средства. Следващото действие е снемането на отпечатък от горната и долна зъбна редица на пациента. По този отпечатък в зъботехническа лаборатория (или в денталния кабинет при наличие на подгодяща апаратура) се изработват модели на челюстите от подходящ материал (най-често гипс). Моделите на зъбните редици се използват за изработване на прозрачни шини (апликатори), които плътно да прилепват по всички зъби и да защитават венците от евентуално изтичане на избелващ агент и химично изгаряне на лигавицата в домашни условия.


 

В денталния кабинет шиничките, които са дебели не повече от милиметър се нагласят, така че да не променят захапката на пациента. Дават се точни и ясни инструкции за употреба на използваното избелващо средство. Обикновено се избелват предните 6-10 зъба в горна и долна челюст.  Избелващият агент се поставя по предната повърхност на шината по 1-2 капки при течен препарат или колкото оризово зрънце (около 2мм в диаметър) при гелообразно избелващо вещество.

 

Избелването на зъбите се извършва обикновено вечер след проведена орална хигиена. Поставеният препарат престоява в устата около 7-10 часа за 7-14 дни. Обикновено се извършва контролно посещение на 7-10 ден в денталния кабинет. Избелването може да се извършва и през деня като агентът престоява в устата минимум 2 часа в зависимост от инструкциите на производителя. По време на домашното избелване е добре да не се приемат течности и по възможност да се ограничи разговарянето, за да не се разместят шините, което би довело до изгаряне на лигавицата и компрометиране на крайния резултат.

 

Хигиенизирането на апликаторите за избелване се извършва след всяко сваляне. Използва се задължително студена вода, тъй като фолиото, от което са направени е термопластично и може да се наруши неговата форма и цялост при употребата на гореща вода.

 

След края на избелването и постигане на желания резултат се извършва реминерализираща терапия с препарат богат да флуор. Най-често се избира средство, които се поставя в същата шина за избелване за 10-30 мин на ден в продължение на около 14 дни. Друг вариант са различни реминерализиращи пасти за зъби и такива, които са против зъбнат чувствителност. 

 

Средствата за професионално избелване в домашни условия съдържат същите активни вещества като тези за приложение в денталния кабинет. Разликата е в концентрацията- препаратите, прилагани в домашни условия са с концентрация около 10- 20%.

 

Предимствата на метода са свързани с по-ниската цена, в сравнение с кабинетното избелване. Промяната в цвета е постепенна и може лесно визуално да се контролира. Шините могат да се използват многократно, ако не са поставяни нови конструкции в устата на пациента. По този начин разходите за поддръжка на цвета са минимални.

 

Недостатъците са свързани с появата на чувствителност на зъбите по време и след избелване. Резултатът е непредвидим. Избелването трябва да се повтаря на 2-3 години, най-краткият интервал за повторение на процедурата е 6 месеца.

 

Домашното избелване на преоцветени витални зъби може да се прави и в комбинация с избелване в кабинета. Обикновено кабинетната манипулация предхожда избелването у дома. Целта е стабилизиране на избеления цвят и постигане на по-добър и дълготраен резултат. Друга положителна черта на такъв тип манипулация е, че пациентът запазва апликаторите, с които може да поддържа цвета на зъбите си на определен интервал от време.

 

Друг вариант за избелване на зъби в домашни условия са избелващите ленти. Обикновено са с по-ниска концентрация на избелващ агент и се поставят 1-2 пъти на ден за 30-60 минути. Резултатът обикновено е първоначално добър, но нетраен.