В определени случаи се наблюдава проблем с цвета на зъбите още при пробива им. Това се случва най-често при постоянното съзъбие на човека, но понякога са засегнати и временните (млечни) зъби. Промененияj цвят и наличието на петна по различни зъбни повърхности може да е причинено от прием на определени медикаменти или минерали по време на бременността на майката или в ранната детска възраст. Друга причина са генетични смущения и проблеми в образуването (зреене и минерализация) на твърдите зъбни структури (дентин и емайл).

 

Едно от най-честите нарушения в цвета на постоянните зъби още при пробива им е тетрациклиновото оцветяване. То се случва, когато майка е приемала антибиотик от групата на тетрациклините по време на бременността си, във фазата на образуване на минералните структури на зъбите. Най-широко са използвани тези антибиотици при бременни през 50те- 60те години на 20ти век. Предписвани са за продължително лечение при пневмонии, микоплазма и уреаплазма, рикетсии и др. След наблюдение се установява, че при родените деца след употреба на тетрациклини от майката, се наблюдава включване на тетрациклина в структурата на зъба и промяна в цвета. В резултат се препоръчва да не се употребяват антибиотици от тази група при бременни жени и деца до 8-годишна възраст.


 

Друга често срещана причина за вродено оцветяване на зъбите е флуорозата. При нея се наблюдава оцветяване на зъбните структури на определени двойки зъби, група зъби или всички постоянни и/или временни зъби. Причината е повишена концентрация на флуор (например в питейната вода) по време на бременността на майката или в ранна детска възраст (преди 6-8 години).

 

Друга причина е приемът на флуорни таблетки при бременни и деца, който не е съобразен с всички възможни източници (вода, флуорирана сол, флуорирано мляко) на флуор и приемът на минерала не е добре изчислен. В резултат се нарушава минерализацията на емайла на зъбите и се наблюдава петнисто оцветяване на емайла и повърхностни структурни дефекти. Това е и една от причините при бременни жени и деца в предучилищна възраст да се препоръчва пиенето само на нискоминерализирана и трапезна бутилирана вода. Оцветяването на емайла варира от наличието на тебеширено бели петна, жълто-кафяви, кафяви до тъмносиви.

 

Част от пробилите с нехомогенен цвят зъби са в това състояние поради наследствени генетични смущения. Те могат да засягат както емайла, така и дентина на зъбите. При проблеми с образуването на емайла той може да не е достатъчно минерализиран или да е с нарушена структура. В определени случаи емайла може напълно да липсва. Наблюдават се зъби с жълтеникав до кафеникав цвят, които обикновено лесно се рушат.

 

При нарушено образуване на зъбния дентин обикновено той не е добре минерализиран. Под емайла прозира оцветен дентин. Зъбите са от жълто-кафяви до сиво-кафяви като могат да изглеждат и прозрачни (обусловено от липсата на дентин под наподобяващия стъкло емайл). Обикновено емайла лесно се руши, защото е подкопан от дентин  с нарушена структура. Зъбите обикновено лесно се изронват и се абразират още в детска възраст. Рентгенографски се наблюдават не добре развити зъби с къси корени.

 

Зъбите може да променят своя цвят и в следствие на някои заболявания. Такива могат да бъдат фетална еритробластоза - несъвместимост между Rh- факторът на кръвта на майката и този на плода. Стига се до разпад на еритроцити на плода и оцветяване на зародишите на зъбите в зелено, кафяво, синьо.

 

При неонатален хепатит постоянните зъби могат да се оцветят в синьо-зелено-кафяво. Причината е проникване на пигментите билирубин и биливердин от кръвта в дентина. Други състояния, при които може да се наблюдава промяна в цвета на зъбите са порфирията и таласемиите.

 

Библиография:

Топалова-Пиринска С, Избелване на зъби с променен цвят, май 2016 г.