Наличието на изключително напредналите методи на лечение днес загубата на здрави зъби е немислима. За съжаление, все още огромна част на отпадналите зъби се дължи на пародонталните заболявания и тяхното неразпознаване от пациента и често недостатъчното му съдействие спомагат за поддържането на тази статистика.

 

Пародонтитът представлява хронично, възпалително-деструктивно заболяване на тъканите на зъбодържащия апарат, което се причинява от денталната плака. Какви са формите, под които се среща, и каква може да бъде неговата терапия?


 

1.Видове пародонтит

Пародонтитът може да засегне само отделни зъби (до 30% от зъбите в съзъбието) – тогава той се нарича локализиран. Ако обхваща повечето зъби, пародонтитът е генерализиран. По тежест пародонтитът се дели на лек, умерен и тежък.

 

По протичане пародонтитът условно се дели на хроничен и агресивен. Хроничният пародонтит е типичен за по-възрастни хора, неговата етиологият е свързана с денталния микробен биофилм и тежестта му съответства на количеството плака и зъбен камък. При хроничния пародонтит прогресията при липса на терапия е бавна.

 

Агресивните пародонтити се делят на локализирани и генерализирани пародонтити с ранно начало или ювенилни – това означава, че тяхното начало е преди 35-годишна възраст (при някои форми дори преди пубертета). Всички тези форми могат да бъдат и бързопрогресиращи – при тях се обръща внимание на по-високата скорост, с която се развива заболяването.

 

Агресивните пародонтити се характеризират с голяма загуба на кост в ранна възраст, което е свързано с по-високи нива на определени микроорганизми, както и на податливост на организма. Възможно е бързо стопяване на костта и загуба на зъби още в млада възраст. Наблюдава се и фамилна обремененост, както и повишен риск при тютюнопушене.

 

2. Лечение и превенция на пародонтита

Тъй като етиологичният фактор за появата на пародонтита е плаката, логично неговата превенция е намаляването на плаката до минимум. Това се постига с щателна орална хигиена, грижа към общото здраве, избягване на тютюнопушенето и чести дентални профилактични прегледи.

 

NEWS_MORE_BOX

Лечението на вече диагностицираното пародонтално заболяване се осъществява от денталния лекар в сътрудничество с пациента. Терапията се изразява в елиминиране на натрупания по зъбните повърхности зъбен камък, което се извършва с помощта на специален ултразвуков апарат.

 

Тази терапия се допълва и от ръчно заглаждане на кореновите повърхности и обработка на дълбоките пародонтални джобове със специални инструменти. Тази терапия се нарича етиологична или каузално-асоциирана, тъй като е свързана с премахване на причинителя.

 

Самостоятелно приложена каузално-асоциираната терапия на хроничния пародонтит води до оздравителен процес в 90% от случаите.

 

Широкоразпространена е заблудата, че хроничният пародонтит се лекува само с антибиотици. Антибиотици се предписват единствено след провеждане на каузално-асоциирана терапия, когато тя не даде оптимални оздравителни резултати. Дори тогава системно прилаганите антибиотици се избягват, а се предпочитат локалните форми на тези лекарствени средства, които представляват малки по размери чипове и сфери и се поставят в проблемните пародонтални джобове.

 

Когато тези подходи не дадат достатъчно добър резултат, се подхожда към хирургичните методи – такива на оперативно почистване и заглаждане на коренови повърхности, заглаждане на костта, регенеративни техники с добавяне на костозаместващи материали и други.

 

Диагнозата пародонтит не означава непременно загуба на зъби. Важно е да се доверите на денталния си лекар в предложеното от него лечение и да му сътрудничите в терапията чрез поддържане на отлична орална хигиена. Занемаряването на оралната хигиена води до загуба на всички добри резултати, колкото и да се старае денталния лекар в лечението. Мотивацията на пациента е от изключителна важност, тъй като хубавата усмивка се нуждае от ежедневна грижа.