Промяната в цвета на зъбите може да се наблюдава както в невитални, така и във витални зъби. Оцветяването на зъбите се разглежда като външно (екзогенно) и вътрешно (ендогенно).

 

Външно (екзогенно) оцветяване


 

Външното оцветяване на зъбите се дължи на някои вещества, които оцветяват или увреждат структурата на емайла. Причините могат да бъдат различни при млади и при възрастни пациенти.

 

При младите хора външното оцветяване се наблюдава в областта на шийката на зъба. Дължи се на лоша орална хигиена, стари пломби, кървене от венците, натрупване на плака и на хранителни остатъци, хранителни оцветявания, наличие на хроматогенни бактерии и гъбички. 

 

При по-възрастните пациенти може да се наблюдава сивкаво, кафеникаво или черно оцветяване на зъбната повърхност в съседство с гингивалната тъкан. Оцветяванията при тях най-често се дължат на лоша орална хигиена, тютюнопушене, употреба на кафе, чай, вино. По-интензивно са оцветени лингвалните повърхности на зъбите.

 

Продължителната употреба на някои хигиенни средства, като вода за уста, съдържаща хлорхексидин, може да доведе до нежелани резултати-оцветявания по зъбите, по езика, разязвявания на лигавицата, оцветявания на пломбите. Тези разтвори предизвикват кафяво-черни оцветявания. Трябва да се правят кратки почивки при употребата на разтвори за жабурене с хлорхексидин и да се внимава за концентрацията на веществото в тях.

 

Вътрешно (ендогенно) оцветяване

 

При ендогенното оцветяване, зъбните тъкани са оцветени на по-дълбоко ниво. Вътрешното оцветяване може да се наблюдава при живи и при девитализирани зъби.

 

Виталните (живи) зъби се оцветяват по време на оформяне на коронката на самия зъб и в тези случаи се засягат няколко симетрични зъба.

 

Най-честите ендогенни оцветявания са:

 

  1. Тетрациклинови оцветявания;
  2. Флуороза;
  3. Оцветяване след некроза на пулпата;
  4. Оцветяване след хеморагия в пулпата;
  5. Ятрогенни оцветявания;
  6. Оцветявания при системни заболявания;
  7. Оцветявания при наследствени състояния;
  8. Физиологични възрастови промени;
  9. Оцветявания при кариес и дефектни обтурации;
  10. Оцветявания при травми
NEWS_MORE_BOX

 

Тетрациклиново оцветяване

 

Зъбите са чувствителни на тетрациклиново оцветяване през периода на тяхното развитие - от второто тримесечие на бременността до 8-годишна възраст. При прием на антибиотици от групата на тетрациклините в периода от 4 месец на вътреутробното развитие до 5-ти месец след раждането, оцветявания се наблюдават на временните зъби. При прием на антибиотика от 5-ти месец след раждането до 7-мата година на детето се засягат постоянните зъби.

 

Тетрациклиновата молекула се хелира с калция и се включва в хидроксилапатитния кристал. Засягат се минерализираните структури на зъба. Тетрациклиновото оцветяване не е ограничено само е емайла, а се наблюдава предимно в дентина.

 

Оцветяванията от тетрациклиновите антибиотици са в светло-жълт, тъмно син, сив цвят. Оцветяването зависи от дозата, продължителността на употреба на антибиотика и възрастта.

 

Флуороза

 

Високата концентрация на флуориди в минералната вода причинява смущения в амелобластите, образува се дефектен матрикс и неправилна калцификация. От флуороза се засягат и двете съзъбия.

 

Зъбите, засегнати от флуороза са с бял, тебеширен цвят, тъмно кафяво или черно оцветяване, в зависимост от степентта на засягане на зъбната повърхност.

 

Унаследени зъбни дисплазии

 

Зъбните дисплазии се характеризират с дефект в образуването на емайла, в минерализация и матурацията на твърдите зъбни тъкани. Унаследените зъбни дисплазии засягат както временното, така и постоянно съзъбие.

 

При Amelogenesis Imperfecta hereditariae се наблюдават смущения в образуването на емайлов матрикс, в минерализация и матурацията на емайла. Зъбите са с жълто-кафяв цвят, много бързо загубват височината на коронката си, могат да се наблюдават точковидни вдлъбвания в емайла.

 

За Dentinogenesis Imperfecta hereditariae са характерни зъби със сиво-син до кафяв цвят, къси корени, опалесцентен дентин, бърза абразия на емайла и на дентина. Дентина се износва изключително бързо.

 

Наследствена порфирия

 

Представлява наследствено заболяване на черния дроб, при което организмът не произвежда достатъчно количество хемоглобин. Наблюдава се смущение на порфирините. Зъбите са оцветени в червено-кафяв цвят.